Przejdź do zawartości

2012-07-26: Komisja Europejska rozpoczyna konsultacje w sprawie neutralności sieci

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 26 lipca 2012

Komisja Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje na temat neutralności w sieci (czyli stopnia ingerencji dostawcy Internetu w usługi dostarczane użytkownikowi). Choć Neelie Kroes, komisarz UE ds. agendy cyfrowej, mówiła do tej pory, że Komisja powstrzymuje się na razie od regulowania tej kwestii, wczoraj dodała: „konsument nie ma rzeczywistego wyboru, jeśli chodzi o oferty dostępu do Internetu. Wykorzystam te konsultacje, aby przygotować rekomendacje, które zagwarantują bardziej realne wybory i zakończą grę czekania na neutralność sieci w Europie”.

Komisja prosi o opinie dotyczące przede wszystkim:

  • technik zarządzania ruchem;
  • przejrzystości w zakresie jakości oferowanych łączy;
  • możliwości zmiany operatora przez konsumenta;
  • połączeń między sieciami różnych operatorów.

Konsultacja jest skierowana mi.in. do obywateli, operatorów telekomunikacyjnych, krajowych regulatorów, dostawców internetu.

Rekomendacje Komisji co do dalszych jej działań w sprawie neutralności w sieci zostaną opublikowane w 2013 roku.

Dyskusja o neutralności w sieci toczy się od kilku lat. W 2010 roku KE podsumowała własne konsultacje w tej sprawie uznając, że przepisy gwarantujące neutralność Internetu nie są potrzebne. W kwietniu 2011 opublikowała komunikat podkreślający konieczność otwartego i neutralnego Internetu.

W maju tego roku Neelie Kroes, po publikacji przez BEREC (Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej) wyników jego dochodzenia z zarządzania ruchem przez operatorów, które wykazało, że wiele stacjonarnych i mobilnych sieci i operatorów stosuje ograniczenia w ruchu (blokowanie lub spowalnianie niektórych usług, jak P2P) uznała, że dobra konkurencja na rynku zapewni neutralność w sieci. Nowe konsultacje pozwalają się spodziewać, że jednak pewne rekomendacje KE w tej sprawie będą przyjęte.

Również w maju Holandia jako pierwszy kraj w Europie wprowadziła przepisy gwarantujące neutralność Internetu.

Źródła[edytuj | edytuj kod]