2012-07-24: Cztery narody, cztery spojrzenia. Perspektywy dialogu międzykulturowego - konferencja naukowa

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 25 lipca 2012

Muzeum Narodowe w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Cztery narody, cztery spojrzenia. Perspektywy dialogu międzykulturowego”. Konferencja, która odbędzie się 13-15 września 2012 r. w Kamienicy pod Trzema Herbami zainauguruje wydarzenia związane z otwarciem Muzeum Dialogu Kultur, nowego oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach.

Przy konferencyjnym stole zasiądą prelegenci i goście z regionu świętokrzyskiego oraz regionów partnerskich: ukraińskiego Obwodu Winnickiego, Centralnej Finlandii oraz węgierskiego Komarom-Esztergom. Eksperci w dziedzinie wielokulturowości i dialogu międzykulturowego stworzą forum wymiany poglądów, podczas którego zostanie zainicjowana dyskusja na temat perspektyw i przeszkód w budowaniu relacji między narodami w ramach regionalnej współpracy międzynarodowej. Uczestnicy konferencji zdiagnozują aktualną sytuację w dziedzinie współpracy międzynarodowej oraz nakreślą możliwości i kierunki dalszych wspólnych działań.

Zaproszenie na konferencję kierowane jest do:

  • pracowników uczelni, organizacji i instytucji samorządowych;
  • przedstawicieli instytucji kulturalnych i oświatowych;
  • działaczy organizacji pozarządowych;
  • edukatorów, animatorów kultury oraz praktyków i teoretyków dialogu międzykulturowego z terenu województwa świętokrzyskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń oraz abstraktów wystąpień na adres dialog@mnki.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów spośród zgłoszonych propozycji.

Źródła[edytuj | edytuj kod]