2012-07-20: Program Stypendiów Pomostowych 2012

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 21 lipca 2012

Stypendia Pomostowe to program skierowany do maturzystów ze wsi i małych miasteczek. Celem programu jest pomoc młodym ludziom pochodzącym z terenów wiejskich, a zwłaszcza z terenów popegeerowskich, w rozpoczęciu studiów. Wnioski można składać do 17 sierpnia 2012 roku.

Stypendium wynosi 5000 zł. Wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

O fundusze mogą ubiegać się maturzyści:

  • pochodzący z rodziny byłego pracownika ppgr (Segment IA)
  • uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych (Segment IB)
  • pochodzący z rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (Segment IC)
  • mający rekomendacje pozarządowych organizacji lokalnych (Segment II)

Dodatkowo kandydaci do stypendium muszą spełniać następujące warunki:

  • są zdolni i ambitni
  • zdali maturę z dobrym wynikiem w roku, kiedy ogłoszono Program
  • chcą kontynuować naukę na wyższej uczelni
  • dostali się na stacjonarne (dzienne) studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na dowolnej państwowej uczelni w Polsce

Wnioski można składać do 17 sierpnia 2012 roku.

Więcej informacji, a także potrzebne formularze można znaleźć na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/opis.html

Źródła[edytuj | edytuj kod]