2012-07-06: Lubelskie: Inkubator Animacji Kultury

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 6 lipca 2012

Inkubator Animacji Kultury to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji 30 pracowników i wolontariuszy lubelskich podmiotów działających w sektorze kultury, w zakresie zarządzania i przygotowania wydarzeń społeczno-kulturalnych.

W ramach jego realizacji przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców w ramach 19 ośmiogodzinnych spotkań weekendowych dla każdej z 2 grup szkoleniowych.

Inkubator Animacji Kultury dzięki innowacyjnemu programowi polegającemu na prezentowaniu tematyki niezbędnej w pracy animatorów i managerów kultury oraz inspirującej twórcze myślenie ma za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz zainteresowania sektorem przemysłów kreatywnych, które powstają na styku kultury i biznesu.

Moduł szkoleniowy projektu jest realizowany w okresie od 1 września 2012 do 15 grudnia 2012 r.

Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych, w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach działających na rzecz kultury w Lublinie, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

Program[edytuj | edytuj kod]

30 uczestników projektu zostanie podzielonych na 2 grupy, w ramach których realizowane zostaną poszczególne zajęcia. Kursy zostały ujęte w 14 bloków tematycznych, na które będą składać się poszczególne kursy i warsztaty.

 1. Organizacja i zarządzanie w instytucji kultury (16 h)
 2. Źródła finansowania projektów społeczno-kulturalnych (8 h)
 3. Tworzenie i zarządzanie projektami społeczno kulturalnymi (8 h)
 4. Sponsoring w kulturze i sztuce w praktyce (8 h)
 5. Zarządzanie zespołem projektowym/ zasobami ludzkimi (8 h)
 6. Marketing w kulturze (12 h)
 7. E-marketing (4 h)
 8. Identyfikacja wizualna instytucji (8 h)
 9. Edukacja kulturalna (8 h)
 10. Sztuka wystąpień publicznych/ komunikacja medialna (8 h)
 11. Polityka kulturalna na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym (8 h)
 12. Rozwój widowni (Audience development) (16 h)
 13. Prawo w kulturze (8 h)
 14. Praca z wolontariuszami oraz metody aktywizacji i motywacji wolontariuszy (8 h)

Cykl szkoleniowy rozpoczną obowiązkowe warsztaty integracyjne dla uczestników (8 h). Uczestnicy będą mieli możliwość wziąć również udział w zajęciach fakultatywnych z zakresu:

 1. Zamówienia publiczne
 2. Technologie druku i zasady współpracy z drukarnią
 3. Współczesny design
 4. Przemysły kreatywne
 5. Sztuka negocjacji (z artystami, z drukarnią, z agencją PR, ze sponsorem, ze współpracownikami, z mediami)
 6. Media społecznościowe – kurs praktyczny
 7. Przygotowanie dobrej dokumentacji wydarzeń kulturalnych – techniki, narzędzia; co można zrobić samemu?; innowacyjne narzędzia; podstawy technik foto/wideo.

Źródła[edytuj | edytuj kod]