Przejdź do zawartości

2012-07-05: Protest przeciw nowelizacji chorobowej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 8 marca 2012

Po Nowelizacji ustawy dot. obowiązkowych szczepień, społeczeństwu nie spodobała się intencja autorów zmian.

Celem nowelizacji ustawy na temat szczepień, jest połączenie dotąd istniejących przepisów dotyczących postępowania w czasie epidemii i postępowania poza czasem epidemii (czyli z przepisami dotąd ogólnymi). Ponadto, kiedy dojdzie do komplikacji zdrowotnych[1][2] państwo nie będzie za to odpowiadać. Co więcej, do akcji szczepień zaangażowane są nie tylko samorządy - m.in. Bill Gates [3] planuje zaszczepienie świata.


Konkretne działania

[edytuj | edytuj kod]

Ostry sprzeciw przymusowym szczepieniom, przez ww. powody, spowodowało natychmiastowe działanie Polski:

dotąd jedyna znana petycja jest dostępna pod adresem:
http://www.petycjeonline.pl/petycja/stop-przymusowi-szczepien/912

Schemat listu do senatorów, rozsyłany wszędzie tam, gdzie głośno o tym się mówi:

4 lipca Senacka Komisja Zdrowia zajmie się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416). Projekt ten godzi w prawa człowieka i pacjenta znacznie poszerzając uprawnienia inspekcji sanitarnej, mimo zapowiedzi medialnych nie znosi przymusu szczepienia dzieci, nadal w wielu miastach są nakładane grzywny przymuszające do szczepienia i poprzez znaczne rozszerzenie uprawnień daje inspekcji sanitarnej możliwość nałożenia go również na osoby dorosłe.

Ponadto zwracam uwagę na inne istotne i kontrowersyjne zmiany proponowane w projekcie:

Zmiana definicji choroby zakaźnej, co budzi obawy rozszerzenia przymusu szczepień o kolejne szczepionki i daje możliwość ogłoszenia epidemii z błahych powodów, a co z tym się wiąże nałożenie przymusu szczepień na wszystkich obywateli (art.2 ust 2).

Określenie obowiązku szczepień ochronnych w art.5 w sposób ogólny, przenosząc go na wszystkich obywateli, a nie tylko dzieci. Intencją tej zmiany jest połączenie przepisów dotyczących stanu epidemii z przepisami ogólnym (art.5 ust.1)

Rezygnacja z refundacji kosztów zgłoszenia niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy (uchylenie art. 21 ust. 9)

Próba zmonopolizowania i ograniczenia dostępu do informacji o zakażeniach, chorobach zakaźnych i niepożądanych odczynach poszczepiennych przez ograniczenie ich rejestracji wyłącznie do systemu sentinel oraz projektowany płatny dostęp do tego systemu, wyłącznie dla niektórych instytucji i po wcześniejszym podpisaniu umowy. Jednak nawet płatny dostęp może być ograniczony gdyż GIS przewiduje rozpatrzenie podania z możliwością odmowy, której przyczyny nie są w projekcie ustawy w żaden sposób określone (art.29a)

Kontrowersyjny temat przymusu bezpośredniego wykonywanego przez pracowników medycznych pod nadzorem lekarza (art.36 ust.2).

Stanowczo protestuję przeciwko wprowadzaniu projektu nowelizacji ustawy, które łamie podstawowe prawa człowieka i pacjenta szczególnie w państwie gdzie nikt nie ponosi odpowiedzialność za powikłania, które wystąpiły po przymusowych szczepieniach.

Podpis

Przypisy

[edytuj kod]

Źródła

[edytuj | edytuj kod]