2012-06-09: Izrael: złagodzenie zasad przyznawania uprawnień rabinom

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 9 czerwca 2012

Ultraortodoksyjna sefardyjska partia Szas w listopadzie ubiegłego roku postanowiła się rozprawić z ceremoniami ślubnymi organizowanymi przez ortodoksyjną organizację Cohar. Konflikt w sprawie "wojny ślubnej" przerodził się w debatę, której efektem jest złagodzenie zasad przyznawania uprawnień rabinom.

Przełom nastąpił dzięki zaangażowaniu aszkenazyjskiego Naczelnego Rabina Izraela Jony Mecgera, który rozpoczął negocjacje z rabinami organizacji Cohar. Po zapoznaniu się z ich stanowiskiem przekazał je z rekomendacją do rozpatrzenia Radzie Rabinatu, która zatwierdziła wczoraj uprawnienia rabinów syjonistycznych i szefów jesziw przysposobienia wojskowego do organizacji ceremonii ślubnych i rejestracji ślubów (nowa regulacja nie zmienia uprawnień rabinów wojska, policji i więziennictwa) oraz określiła kryteria wg których te uprawnienia będą przyznawane.

Rabini będą musieli między innymi: wykazać się doświadczeniem pracy w gminie, która liczy przynajmniej 30 rodzin i w których udzielono przynajmniej 10 ślubów, zdać egzamin i odnawiać swoje uprawnienia co 3 lata, rabini jesziw przysposobienia wojskowego - okazać zaświadczenia Ministerstwa Obrony lub Ministerstwa Edukacji potwierdzające ich uprawnienia i staż pracy.

Kompromis osiągnięty w tej sprawie jest zwycięstwem wszystkich stron, zapewnił jedność wśród rabinów izraelskich. "To zwycięstwo mądrości i uczciwości. Porozumienie otwiera nową społeczną kartę religijnego syjonizmu w ogóle, a szczególnie umiarkowanej organizacji Cohar" - podsumował szef Coharu rabin Dawid Staw.

Źródła[edytuj | edytuj kod]