Przejdź do zawartości

2012-05-17: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 17 maja 2012

Państwowe systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne mają ze sobą płynnie współdziałać. W ten sposób powstanie narzędzie, które będzie nośnikiem informacji między państwem a obywatelami. Jak do tego doprowadzić, opisuje rozporządzenie „w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, które weszło w życie 16 maja.

Rozporządzenie określa Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, otraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. Mają one być wprowadzone do systemów przy pierwszej istotnej ich modernizacji.

Jak stwierdza raport Państwo 2.0, chodzi o to, byśmy:

  • nie musieli biegać po urzędach po odpisy aktów, kopie dokumentów i zaświadczenia z różnych rejestrów. Potrzebne urzędowi dane powinny być dostępne dzięki zintegrowanym rejestrom. W przyszłości zaś (w perspektywie roku 2020) nie będziemy się kłopotać tym, czy nie upływa ważność jakiegoś naszego dokumentu – urząd, który tą informacją dysponuje, powinien nas o tym poinformować e-mailem albo SMS-em.
  • Ci z nas, którzy są niepełnosprawni, zyskali gwarancję, że w ciągu trzech lat systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych umożliwią im dostęp do zasobów informacyjnych.

Źródła[edytuj | edytuj kod]