Przejdź do zawartości

2011-12-23: GUS: przybyło kobiet i osób wykształconych – wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 23 grudnia 2011

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, jaki odbył się w trzecim kwartale tego roku. Według nich, w ciągu 10 lat przybyło mieszkańców Polski o prawie 100 000, a także poprawiła się struktura wykształcenia.

Na podstawie spisu określono, że ludność Polski wynosiła na dzień 31 marca 2011 38 325 tysięcy, w tym od 2002 roku ubyło 163 tys. mężczyzn, za to przybyło 258 tys. kobiet i obecnie na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet. Zmieniła się także struktura wiekowa. Przybyło osób w wieku produkcyjnym niemobilnym od 45 do 59 (kobiety)/64 (mężczyźni) lat z 21,9 do 24,3% oraz osób w wieku poprodukcyjnym z 15 do 17,3%. Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym spadł z 23,2 do 19,2%. Obecnie w strukturze demograficznej kraju najwięcej osób w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do ogółu ludności mieszka w woj. pomorskim (21%), ale jest to i tak o 2 punkty procentowe mniej niż średnia krajowa dekadę temu. Liczba ludności rezydującej jest mniejsza od faktycznie zamieszkałej o 1140 tys.

Liczba osób nie posiadających ponadpodstawowego wykształcenia spadła z 33,1% w roku 2002 do 21,3%, a liczba osób z wykształceniem wyższym wzrosła w tym samym czasie z 9,9% do 17,5%. Co trzeci mieszkaniec Polski legitymuje się obecnie wykształceniem średnim.

Dane te dotyczą ludności zamieszkującej stale (bez osób, które od 3 miesięcy lub więcej znajdują się poza granicami kraju), jak i osób przebywających w kraju czasowo ponad 3 miesiące.

Według spisu powszechnego w Czechach, którego wyniki opublikowano przed tygodniem, także odnotowano starzenie się społeczeństwa. Jednakże liczba ludności w tym kraju wzrosła w ciągu 10 lat o ponad 300 000. Pół miliona z nich określiło się jako Morawianie, a 150 000 jako Słowacy. Jako wyznanie 15 000 Czechów wpisało Jedi. W Polsce dane dotyczące przynależności narodowej i etnicznej oraz wyznania nie zostały jeszcze ogłoszone. Podstawowe wyniki spisu zostaną opublikowane do końca marca przyszłego roku, a od lipca upowszechnione będą wyniki w odniesieniu do poszczególnych tematów.

Źródła[edytuj | edytuj kod]