Przejdź do zawartości

2011-10-16: Pruszków: odbyły się IV Warsztaty Historyczno-Artystyczne "My, Barbarzyńcy"

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 16 października 2011

W Pruszkowie odbyły się IV Warsztaty „My, Barbarzyńcy” organizowane przez Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy. Trwały one przez 5 dni i były skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Zamierzeniem organizatorów było ukazanie różnorodność obyczajów i obrzędów ludów zamieszkujących ziemie Polski 2 tysiące lat temu.

Na warsztatach, poprzez wykorzystanie założeń pedagogiki Rudolfa Steinera, najnowszej wiedzy z zakresu archeologii doświadczalnej oraz wsparciu pedagogów z Niemiec, sześćdziesięcioro pięcioro dzieci odkrywało bogatą kulturę Bałtów, Gotów i Wandalów. Warsztaty pod pretekstem zabawy, miały zwiększać świadomość historyczną uczestników oraz pokazywać pozytywne aspekty wynikające z otwierania się na inne społeczności i jednoczenie się dla wspólnej idei. Finalizacją projektu były prezentacje zdobytych przez uczestników umiejętności podczas wieczoru otwartego oraz rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego.

Dzieci uczestniczące w warsztatach rozwijały swoje zdolności manualne poprzez udział w blokach edukacyjnych z filcowania, garncarstwa, barwienia tkanin i wykonywania biżuterii. Bloki edukacyjne, dotyczące życia codziennego i duchowego plemion barbarzyńskich Bałtów, Gotów i Wandalów rozwijać miały świadomość historyczną oraz kulturową uczestników i uzupełniać edukację szkolną, blok bioarcheologii ukazał zaś możliwości wykorzystania nowoczesnych środków naukowych w poznawaniu przeszłości. Duży nacisk został położony na integrację poszczególnych grup dzieci, zwracanie ich uwagi na zagadnienia z dziedziny tolerancji międzykulturowej oraz poczucia wspólnoty i wynikającego z niej poczucia troski oraz odpowiedzialności za poszczególnych uczestników, bez względu na ich wiek i przynależność do określonej grupy.

W trakcie trwania projektu rozwinięto współpracę z pedagogami z Mehrgenerationenhaus LINDE z Kirchheim. Oprócz własnego bloku zajęć integracyjnych, wzięli udział w próbach i spektaklu teatralnym, w symboliczny sposób opowiadającym o korzyściach wypływających z pokojowej koegzystencji różnych kultur.

Podczas dnia otwartego mieszkańcy Pruszkowa oprócz uczestnictwa w uroczystym zamknięciu warsztatów i obejrzenia spektaklu przygotowanego przez dzieci, mogli zapoznać się ze specyfiką życia w Barbaricum, a w szczególności: technologią wyrobu przedmiotów i odzieży z filcu, techniką polowania na dzikie zwierzęta, sposobem prowadzenia walk. Mogli również spróbować potraw z barbarzyńskiej i rzymskiej kuchni (poszczególne dania przygotowano wg starożytnych receptur).

Partnerami projektu byli: Ośrodek Kreisjugendring Esslingen / Mehrgenerationenhaus LINDE Kirchheim, Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów, Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii Szara Banderia, działające przy Katedrze Bronioznawstwa Instytutu Archeologii WFH UŁ, Pracownia ceramiczna Lepiglina.

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „IV Warsztaty Historyczno-Artystyczne "My, Barbarzyńcy"”, którego autorem jest Kamilę Brodowską, opublikowanego w serwisie Platforma Kultury (więcej informacji).
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa mazowieckiego
Wikinews
Wikinews
Mazowieckie
Mazowieckie

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie mazowieckim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Warszawy i Płocka
pozostałych miejscowości