Przejdź do zawartości

2011-07-04: Europejska Agencja Środowiska: Jakość wody w kąpieliskach UE gorsza, ale dalej na wysokim poziomie

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 4 lipca 2011
Unia Europejska

Świat: AfrykaAmeryka PółnocnaAmeryka PołudniowaAustraliaAzjaEuropa • (UE)

Według Europejskiej Agencji Środowiska między 2009 a 2010 r. jakość wody w kąpieliskach w Europie pogorszyła się nieznacznie, niemniej ogólnie nadal jest wysoka. Ponad dziewięć dziesiątych kąpielisk spełnia obecnie minimalne wymogi jakości.

Najlepsze wyniki zanotowano na Cyprze, gdzie wszystkie kąpieliska spełniają rygorystyczne normy. Za Cyprem plasują się: Chorwacja z wynikiem (97,3 proc.), Malta (95,4 proc.), Grecja (94,2 proc.) oraz Irlandia (90,1 proc.). Liczby te pochodzą z dorocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska oraz Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody w kąpieliskach, w którym porównuje się jakość wody ponad 21 tys. kąpielisk morskich i śródlądowych w UE-27. Około 70 proc. spośród nich stanowią kąpieliska morskie, a pozostałą część kąpieliska śródlądowe. Klasyfikacja rozróżnia kąpieliska, które spełniają obowiązujące wartości, te, które spełniają surowsze wartości zalecane i te, które nie spełniają wartości obowiązujących. Dobra jakość wody w kąpieliskach mimo mieszanych wyników w 2010 r.

Sprawozdanie zawiera kompleksowy przegląd jakości wody w kąpieliskach w państwach członkowskich UE w sezonie kąpielowym 2010, umożliwiający osobom korzystającym z kąpieli sprawdzenie, gdzie można spodziewać się czystej wody w 2011 r. Zawiera również zarys tendencji dotyczących jakości wody w kąpieliskach od 1990 r.

W 2010 r. 92,1 proc. europejskich kąpielisk morskich i 90,2 proc. kąpielisk śródlądowych spełniało minimalne normy jakości. Tylko w 1,2 proc. kąpielisk morskich i 2,8 proc. kąpielisk śródlądowych woda nie odpowiadała normom. Pozostałe nie zostały zaklasyfikowane ze względu na brak danych. Ogólnie rzecz biorąc, w okresie 2009-2010 jakość wody w kąpieliskach morskich pogorszyła się: liczba kąpielisk spełniających wartości obowiązujące spadła o 3,5 proc., natomiast liczba kąpielisk spełniających surowsze wymogi zalecane spadła o 9,5 proc.

Spadła również jakość wód śródlądowych. Liczba rzek i jezior spełniających bardziej rygorystyczne wymogi zalecane spadła o 10,2 proc., natomiast liczba zgodnych z wymogami obowiązującymi pozostała prawie bez zmian. Najgorzej przedstawia się sytuacja w rzekach, gdyż tylko 25 proc. kąpielisk rzecznych spełnia bardziej rygorystyczne zalecane wymogi jakości.

Unijny komisarz ds. środowiska Janez Potočnik podkreśla:

Cieszy mnie, że jakość wody europejskich kąpielisk utrzymuje się na wysokim poziomie, choć mogłoby być jeszcze lepiej. Czysta woda jest zasobem bezcennym, ale nie powinniśmy zakładać, że jej zasoby są niewyczerpywalne. Zachęcam państwa członkowskie, aby doprowadziły do odwrócenia zanotowanej w ubiegłym roku tendencji spadku jakości.

Profesor Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, dodaje:

Obywatele UE przykładają dużą wagę do czystości wody w kąpieliskach; informacja na ten temat umożliwi im domaganie się krystalicznie czystej wody w jeziorach, rzekach i kąpieliskach morskich. Zaangażowanie społeczeństwa w stałą kontrolę europejskich kąpielisk jest konieczne, szczególnie w kontekście coraz wyraźniej widocznych skutków zmiany klimatu.