2011-07-04: Łódź: Pierwszy Kongres Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 4 lipca 2011


Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi organizuje w dniach 7-9 lipca 2011 pierwszy Kongres Studentów Zjednoczonej Europy i Rosji. Hasłem przewodnim tego spotkania jest "My voice for Europe. Studenci wobec dylematów integracji europejskiej w XXI wieku. Myśl polityczna i społeczno-techniczna".

Jak informują organizatorzy, tego typu kongres zostanie zorganizowany po raz pierwszy, gdyż "dotychczas nie organizowano debat studenckich o charakterze politologicznym z udziałem studentów UE i Rosji".

Podczas Kongresu zostanie prawdopodobnie powołana międzynarodowa organizacja studencka pod nazwą "Europejskie Forum Debat Studenckich" (z siedzibą w Łodzi) - jednak ostateczna decyzja o zawiązaniu tej organizacji będzie należała do samych uczestników kongresu. Głównymi zadaniami Europejskiego Forum miałoby być organizowanie spotkań studentów UE i Rosji.

Program Kongresu rozpoczyna się od czterech tez[1].:

  1. W procesie integracji europejskiej brakuje głosu studentów, stanowiących dużą grupę inteligencji europejskiej, pretendującej ważnych stanowisk paostwowych (politycznych).
  2. Do dyskusji o nowej Europie winni byd włączeni również studenci Rosji i obszarów Partnerstwa Wschodniego, co jest zbieżne ze strategią Unii Europejskiej.
  3. Łódź, jako duży ośrodek akademicki, może odegrać ważną rolę inicjatora debat studenckich na najważniejsze tematy odnoszące się do integracji europejskiej w XXI wieku.
  4. Powołana w Łodzi nowa organizacja studencka o nazwie Europejskie Forum Debat Studenckich (European Forum of Student Debates). przygotowywała będzie tzw. „raporty łódzkie”, jako wynik kongresów studenckich. Będą one przekazywane Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego jako materiał dla prac Parlamentu Europejskiego.

Referaty plenarne na temat Unii Europejskiej i problemów z jakimi będzie musiała się zmierzyć w najbliższym czasie wygłoszą m.in. przedstawiciel Grupy Refleksyjnej na rzecz Europy Federalnej i Ponadnarodowej, dr Wioletta Wilk-Reguła, prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk a także prof.dr hab. Alicja Stępieo-Kuczyoska.

Inicjatywa Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi zyskała aprobatę przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Jerzego Buzka, który wyraził zgodę na objęcie Kongresu honorowym patronatem.


Źródła[edytuj | edytuj kod]

  1. Program, Ramowy Program Konferencji.
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa łódzkiego
Wikinews
Wikinews

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie łódzkim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego
pozostałych miejscowości