Przejdź do zawartości

2011-06-09: La Rue: państwa członkowskie ONZ muszą zapewnić dostęp do Internetu

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 9 czerwca 2011
Internet

W opublikowanym niedawno raporcie ONZ zawarta jest wyraźna deklaracja o tym, że dostęp do Internet jest prawem człowieka. Frank La Rue, który przedstawił Zgromadzenie Ogólnemu ONZ wspomniany dokument, stwierdza w nim, że Internet stał się kluczowym środkiem za pomocą którego osoby mogą realizować swoje prawo do wolności słowa oraz prawo dostępu do informacji. Deklaracja ta a razie nie wiąże państw członkowskich ONZ i naruszenie prawa dostępu do sieci nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.

La Rue podkreślił, że państwa członkowskie ONZ muszą zapewnić dostęp do Internetu cały czas, również w czasie politycznych zamieszek. Dodał również, że w wielu krajach powinny zostać uchylone lub zmienione prawa własności intelektualnej, które pozwalają na rozłączenie użytkownika od dostępu do sieci. Nawoływał również państwa, które jeszcze nie regulowały tej kwestii, do tego by powstrzymały się od uchwalania tego typu praw.

Najwięcej kontrowersji, w świetle dokumentu przygotowanego przez ONZ, wzbudza kwestia zapewnienia realizacji prawa dostępu do Internetu przez biedniejsze kraje, w których brakuje odpowiedniej infrastruktury. Jest to o tyle istotne, że zgodnie z zapisami raportu dostęp do Internetu ma dwa wymiary. Jednym z nich jest dostęp do treści online (z możliwością wprowadzenia ograniczeń ale tylko w zgodności z prawami człowieka), drugim zaś dostępność infrastruktury oraz technologii pozwalającej na komunikację, tzn. kable, modemy czy komputery.

Podobną tezę postawił kilka miesięcy temu Tim Berners-Lee. W czasie przemówienia na temat „Obliczanie i transformacja praktycznie wszystkiego”, w ramach sympozjum organizowanego przez Massachusetts Institute of Technology, powiedział, że ludzie tak mocno są zależni od dostępu do sieci, że należy je uznać za prawo podstawowe. Porównał on ze sobą dostęp do internetu z dostępem do wody dodając, że oczywiście bez wody człowiek nie jest w stanie przeżyć, niemniej brak dostępu do sieci skazuje na technologiczne pozostanie w tyle.

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „ONZ: Prawo dostepu do Internetu prawem człowieka”, którego autorem jest olamus, opublikowanego w serwisie OSnews (więcej informacji).
Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Prawo do internetu prawem człowieka?”, którego autorem jest olamus, opublikowanego w serwisie OSnews (więcej informacji).