2011-02-16: Wrocław: we wrześniu odbędzie się Europejski Kongres Kultury

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 16 lutego 2011

W związku z prezydenturą Polski w UE, jesienią Wrocław stanie się Europejską Stolicą Kultury. W dniach 8-11 września odbędzie się w tym mieście Europejski Kongres Kultury, a podczas obchodów kilkanaście debat o roli kultury, spotkanie ministrów kultury i najważniejszych urzędników europejskich z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wydarzenia artystyczne - spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wystawy z obszaru sztuk wizualnych, architektury i designu. Udział w nim mają wziąć m.in. Zygmunt Bauman, Vaclav Havel i Amos Oz.

Sztuka nie jest enklawą – w jej naturze leży pobudzanie otwartego myślenia, zmienianie perspektyw – i dlatego może, nie stając się automatycznie instytucją usługową, wpływać na biznes, politykę i wszelkie inne dziedziny życia.

—Katarzyna Wielga

„Kultura dla zmiany społecznej” to hasło towarzyszące obchodom. Katarzyna Wielga koordynatorka programu kulturalnego Polskiej Prezydencji zwraca uwagę, że jest to hasło bardzo pojemne. Niektórzy interpretują je w kontekście inżynierii społecznej. W naszym ujęciu, nie chodzi nawet o „sztukę jako narzędzie zmiany społecznej”, ale dokładnie o „sztukę dla zmiany społecznej”. Chcemy zapytać organizacje, w jaki sposób kultura/sztuka może wpływać na społeczeństwo; jak z niego czerpie i co mu oddaje; w jakich obszarach może działać. Sztuka nie jest enklawą – w jej naturze leży pobudzanie otwartego myślenia, zmienianie perspektyw – i dlatego może, nie stając się automatycznie instytucją usługową, wpływać na biznes, politykę i wszelkie inne dziedziny życia. To jest najistotniejsze.

Nadrzędnym celem kongresu jest nie tyle diagnozowanie kultury, co pisanie scenariuszy na przyszłość. Zdaniem Michała Merczyńskiego, dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego, program kulturalny podczas pierwszej polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej stanowi istotną wartość dodaną. Dzięki wielu projektom angażującym europejskich obywateli w kulturę polską, chcemy wywołać masę krytyczną – domagać się, żeby uwaga na kulturę nie ograniczała się do nadzwyczajnych wydarzeń oderwanych od innych sfer życia społecznego.

W wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski mówił, że będzie to wydarzenie, które będzie miało trzy filary: intelektualny, artystyczny i polityczny. Choć nacisk będzie położony na kulturę, to wymiar polityczny jest równie istotny. Będzie spotkanie ministrów kultury poświęcone na przykład dziełom osieroconym, to jest takie wspólne poszukiwanie rozwiązań dla sprawy, która jest niezwykle trudna w całej Europie, i chcemy znaleźć wspólną platformę też prawną dla poruszania się w tej materii. Natomiast organizatorzy zapewniają, że trzy wymiary dyskusji o kulturze, choć spójne, nie będą połączone w poszczególne sesje.

Na liście debat kongresowych zostały wpisane debaty poświęcone wolności w kulturze:

  • Masa kultury: kultura otwarta,
  • Wikianarchia: wolność w kulturze,
  • Kultura z odzysku – jak przetwarza się idee w sztuce.

Organizatorzy Kongresu MKiDN, Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Urząd Miasta Wrocław, zapraszają instytucje pozarządowe do udziału i współtworzenia wybranych projektów, które znajdą się w programie EKK, m.in. Pecha Kucha i konkurs grantowy. Organizacje pozarządowe traktują sztukę jako narzędzie zmiany społecznej, dlatego nie tylko EKK, ale w ogóle cały program kulturalny polskiej prezydencji w UE jest realizowany w dużej mierze w oparciu o organizacje pozarządowe i projekty zaproponowane przez trzeci sektor. Najistotniejsze, żeby kongres nie był tylko kilkudniowym wydarzeniem, ale zalążkiem współpracy między polskimi i europejskimi NGO-sami – mówią Katarzyna Wielga i Marta Wójcicka, koordynatorki programu kulturalnego Polskiej Prezydencji. Zgłoszone organizacje mają szansę na zdobycie dofinansowania na przyjazd i pobyt oraz możliwość wstępu na dowolne wydarzenia EKK.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Wiadomość z serwisu regionalnego województwa dolnośląskiego
Wikinews
Wikinews
Dolnośląskie
Dolnośląskie

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie dolnośląskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Wrocławia | Legnicy | Wałbrzycha | Jeleniej Góry | pozostałych miejscowości