Przejdź do zawartości

2011-02-05: Będzie święto państwowe poświęcone żołnierzom antykomunistycznego podziemia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
sobota, 5 lutego 2011

W czwartek, 3 grudnia, sejm przyjął uchwałę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci "Żołnierzy Wyklętych". Nowe święto ma być poświęcone żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia zbrojnego po 1944 roku, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i komunizmowi.

Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości.

—mjr. Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka"
Fragment ulotki z marca 1946 roku

Prace nad świętem rozpoczął rok temu gabinet prezydenta Lecha Kaczyńskiego na wniosek Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych (występujący w imieniu takich kombatanckich organizacji jak Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej). W lutym 2010 roku skierował on do sejmu projekt ustawy w sprawie ustanowienia nowego święta poświęconego żołnierzom powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Ustawa trafiła pod obrady sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, która w czasie pracy wprowadziła drobne poprawki w tekście preambuły. Komisja zmieniła także artykuł, który regulował wejście w życie ustawy o nowym święcie państwowym. Dzięki temu ustawa zacznie obowiązywać w chwili jej ogłoszenia (prezydencki projekt zakładał 14-dniowy termin wejścia w życie ustawy). Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być świętem państwowym, obchodzonym corocznie. Nie będzie jednak dniem wolnym od pracy.

Ustawie jednomyślnego poparcia udzielił Senat RP, który bez zbędnych poprawek pozytywnie zaopiniował ją podczas piątkowego posiedzenia, w dniu 4 marca. Musi ona trafić jeszcze do podpisu przez prezydenta. Nie powinno być jednak problemów - Kancelaria Prezydenta wydała już oświadczenie, że "Prezydent Komorowski kontynuuje i wspiera tę inicjatywę świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Celem projektu jest złożenie hołdu Żołnierzom Wyklętym.(...) Ustanowienie tego dnia jest wyrazem szacunku dla żołnierzy drugiej konspiracji za niezłomną postawę patriotyczną i niepodległościową oraz konsekwentne sprzeciwianie się narzucanemu Polsce i nieakceptowanemu przez społeczeństwo ustrojowi".

Termin "Żołnierze Wyklęci" dotyczy żołnierzy, którzy po 1944 roku podjęli zbrojną walkę przeciwko wkraczającym do polski wojskom sowieckim oraz z funkcjonariuszami aparatu komunistycznego ustanowionego przez sowieckich mocodawców. Skutecznie likwidowani przez nową "władzę ludową" i skazywani na śmierć przez komunistyczny wojskowy aparat sprawiedliwości w setkach pokazowych procesów sądowych, przy sfabrykowanych przez UB dowodach i stronniczości sędziów oraz prokuratorów. Do grona oddziałów "Żołnierzy Wyklętych" należą m.in. takie ugrupowania jak: Armia Krajowa, Wolność i Niezawisłość, Narodowe Siły Zbrojne.

1 marca jest szczególnie symbolicznym dniem dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia. W tym dniu, w 1951 roku został wykonany wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

Źródła

[edytuj | edytuj kod]