Przejdź do zawartości

2011-01-30: FWiOO i FRDL: współpraca przy wdrażaniu wolnego oprogramowania w instytucjach samorządowych

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 30 stycznia 2011
Informatyka

InformatykaInternetOprogramowanie

GoogleLinuxMicrosoftOpenOffice.org

Przystępując do realizacji kolejnej edycji projektu PPP IT Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania nawiązała współpracę z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Autorytet Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w środowisku samorządowym oraz dobre rozeznanie w jego specyfice mają sprawić, że propozycje FWiOO będą miały szanse dotrzeć do jeszcze większej liczby samorządowców. W ramach poprzedniej edycji projektu PPP IT w 2010 r. oraz w podsumowującej projekt konferencji zanotowano liczny udział przedstawicieli administracji samorządowej w szkoleniach.

Wolne i Otwarte Oprogramowanie może też zostać wykorzystane do wyposażenia szkolnych pracowni informatycznych oraz do realizacji lokalnych programów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Działania te leżą w gestii władz samorządowych. Wkrótce publikacje FWiOO mają zostać umieszczone w zasobach wirtualnej biblioteki FRDL, w której znajduje się prawie dwa tysiące publikacji; wśród nich wydawnictwa dotyczące problematyki informatyzacji jednostek samorządowych, dostępności internetu w gminach itp. FWiOO będzie także gościem na spotkaniach dla samorządowców, co stworzy możliwość bezpośredniego przekazania podstawowych informacji na temat zalet wykorzystania WiOO przez urzędy, szkoły, lokalnych przedsiębiorców i obywateli.

Pierwsze z takich spotkań odbyło się 21 stycznia w Poznaniu, w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych”. Zaprezentowana została tam prelekcja Rafała Malujdy, eksperta FWiOO ds. prawa, oraz specjalnie przygotowana prezentacja pt. „Informatyzacja administracji zaczyna się od przetargów”, po której wywiązała się dyskusja. Okazało się, że dla znacznej części zgromadzonych temat WiOO nie jest obcy, a przeszkody w jego wdrażaniu – czy to przyzwyczajenia użytkowników, czy to już istniejąca infrastruktura IT, oparta na oprogramowaniu własnościowym – wydają się do pokonania.

Jak wynika z badań, przeprowadzonych w 2010 r. przez FWiOO we współpracy z Pentor RI, już teraz wolne i otwarte rozwiązania wykorzystywane są w jakimś stopniu w ok. 90 proc. urzędów (najczęściej Linux na serwerach oraz Open Office i Firefox), 55 proc. badanych urzędów rozważa kolejne wdrożenia. Partnerstwo z FRDL pozwoli na skuteczniejsze wsparcie samorządowców w informatyzacji urzędów marszałkowskich, powiatowych i gminnych.

Projekt „Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej” jest realizowany przez Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowania przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]