2010-12-27: Edukacja: wyniki ankiety dotyczącej OZE przeprowadzonej wśród pracowników AGH

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 27 grudnia 2010
Internet

W październiku wśród pracowników i doktorantów AGH przeprowadzona została internetowa ankieta dotyczącą wykorzystywania Internetu w nauczaniu, a przede wszystkim znajomości otwartych licencji prawa autorskiego i postaw wobec otwartych zasobów edukacyjnych (OZE). Centrum e-Learningu AGH (CEL) opublikowało wyniki tych badań.

Do ankiety przystąpiło 460 osób, jednak część nie odpowiedziała na wszystkie pytania. 62% badanych pracuje na uczelni mniej niż 6 lat, 20% od ponad 20. Długość stażu nie była czynnikiem, który w istotny sposób wpływał na wyniki.

Prawie wszyscy ankietowani wykorzystują w swojej praktyce dydaktycznej Internet, 68% robi to regularnie. Najczęściej Internet służy im jako źródło, w którym zdobywają atrakcyjne materiały dydaktyczne (67%) oraz medium, przez które komunikują się ze studentami (64%). Ponad 30% respondentów udostępnia w sieci swoje materiały dydaktyczne. W rozpoznanych przez portal CEL przypadkach dostęp do tych zasobów możliwy jest bez opłat czy znajomości hasła. Z ankiety wynika, że jeśli ktoś decyduje się na opublikowanie swoich materiałów, to częściej (59%) opatruje je którąś z otwartych licencji.

Połowa ankietowanych ocenia swoją wiedzę w dziedzinie znajomości praw autorskich jako przeciętną, po około 25% jako słabą albo dobrą. 46% osób słyszało o otwartych licencjach, takich jak GNU GPL czy Creative Commons. Stosunkowo niewielka jest wiedza o otwartych zasobach edukacyjnych i Open AGH. Osób, które o tych inicjatywach nie słyszały, lub słyszały, ale nie miały z nimi bezpośredniej styczności jest 65-70%. Kilkunastu ankietowanych napisało, że aktywnie z nich korzysta. Bardziej szczegółowa analiza wskazuje, że swoją znajomość prawa autorskiego częściej dobrze oceniają ci, którzy znają alternatywne wobec copyrightu rozwiązania. Oni też częściej z nich korzystają, zarówno przyjmując rolę twórcy, jak i odbiorcy.

W ankiecie zapytano także o to, jakie korzyści może przynieść użycie OZE. Przykładowo: czy pozwoli zdobyć ciekawe materiały na zajęcia albo czy zwiększy widoczność własnej pracy dydaktycznej i naukowej. W zależności od pytania, od 40 do 53% zaznaczało opcję „nie mam zdania”. Ci, którzy mają już wyrobioną opinię na temat OZE, częściej postrzegają je dobrze. Pozytywna opinia jest tym silniejsza, im ktoś miał większy kontakt z otwartymi zasobami. Ankieta nie pozwoliła rozstrzygnąć, co tu jest przyczyną, a co skutkiem, ale pozwoliła udzielić odpowiedzi, dlaczego niektórzy chcą publikować w sieci materiały swojego autorstwa.

Ostatnie pytanie dotyczyło planów na przyszłość. Okazało się, że połowa respondentów zamierza w najbliższym roku akademickim skorzystać z cudzych albo opublikować własne OZE.

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Ankieta nt. otwartych zasobów edukacyjnych”, napisanego przez J.Marković, opublikowanego w serwisie Centrum e-Learningu AGH (więcej informacji).
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa małopolskiego
Wikinews
Wikinews

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie małopolskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej lub Zakopanego
pozostałych miejscowości