Przejdź do zawartości

2010-08-16: Komisja Europejska: konsultacje dotyczące neutralności sieci do 30 września

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 16 sierpnia 2010
Internet

Do 30 września 2010 roku będą trwały publiczne konsultacje dotyczące głównych zagadnień związanych z neutralnością sieci zainicjowane przez Komisję Europejską. Mogą w nich wziąć udział wszystkie zainteresowane strony dostawcy usług i treści internetowych, użytkownicy, podmioty gospodarcze i badacze. Celem konsultacji jest poznanie poglądów dotyczących kwestii zarządzania ruchem internetowym pod kątem neutralności sieci.

Komisja chce zebrać informacje na temat potencjalnych problemów związanych z niektórymi formami zarządzania ruchem internetowym. Komisja zbada, czy UE powinna podejmować dalsze działania, aby zapewnić obiektywne zasady funkcjonowania rynku internetowego, czy też inicjatywę w tym zakresie należy pozostawić podmiotom z branży. Przedmiotem dyskusji są również aspekty techniczne i gospodarcze, jakość usług oraz rozważania na temat zmniejszenia wolności w sieci.

Komisja opracowała specjalny dokument (kwestionariusz), według którego zainteresowane osoby mogą opracować swoje stanowisko i włączyć się aktywnie w konsultacje.

Neelie Kroes, Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. Agendy Cyfrowej, ujawniła w kwietniu 2010 r.:

Zależy mi, aby internet pozostał otwarty i neutralny. Konsumenci powinni mieć możliwość dostępu do poszukiwanych przez siebie treści. Dostawcy treści i operatorzy powinni otrzymywać właściwe bodźce zachęcające ich do ciągłych innowacji. Zarządzanie ruchem internetowym i neutralność sieci są jednak zagadnieniami bardzo złożonymi. Nie zakładam, że należy ostatecznie poprzeć takie czy inne podejście. Musimy poznać stanowiska wszystkich stron, aby móc obiektywnie przeanalizować wszystkie kwestie, znaleźć złoty środek między reprezentowanymi grupami interesu oraz ustalić, jakie nowe środki mogą być ewentualnie potrzebne.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym neutralności sieci, które ma zostać przedstawione do końca bieżącego roku. Dokument ten będzie odzwierciedlał stanowisko komisji na temat ewentualnej potrzeby podjęcia przez nią dodatkowych inicjatyw lub określenia wytycznych w tym zakresie. Otwarty i neutralny internet przyczynia się do realizacji szeregu celów określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z tekstu „Otwarty i neutralny Internet”, którego autorem jest Karolinę Grodecką, opublikowanego w serwisie Koalicji Otwartej Edukacji (więcej informacji).

Linki zewnętrzne[edytuj | edytuj kod]