2009-04-23: Egzamin gimnazjalny 2009: test wiedzy matematyczno-przyrodniczej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 23 kwietnia 2009
Wikinews
Wikinews
Dowiedz się więcej

Prawie 480 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju napisało drugą część egzaminu – test z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

W całej Polsce o godz. 9.00 gimnazjaliści przystąpili do pisania. Egzamin trwał 120 min. Test zbudowany jest z wiedzy gimnazjalnej z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, biologia, geografia, fizyka oraz chemia. Uczeń mógł otrzymać max. 50 punktów.

Egzamin składał się z 25 pytań zamkniętych (z wyborem a, b, c, d). W zadaniach tych przeważała matematyka. W tym roku CKE przygotowała więcej pytań z chemii, niż w latach ubiegłych.

W kolejnych 11 zadaniach otwartych, gimnazjaliści musieli wykazać się m.in. umiejętnością obliczania zadań za pomocą proporcji, mianowaniem skali, wyciąganie wniosków z tekstu biologicznego, obliczania objętości walca, czy pola powierzchni ostrosłupa oraz rachowanie masy substancji i jej reakcje chemiczne.

Jutro gimnazjalistów czeka po raz pierwszy w historii gimnazjum, za sprawą rozporządzenia Romana Giertycha test z języka obcego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Pisanie go jeszcze raz w przypadku gdy uczeń napisał test słabo jest niemożliwe. W przypadku gdy uczeń z ważnych przyczyn nie może przystąpić do egzaminu w kwietniu, będzie miał wyznaczony drugi termin w czerwcu. Osoby przyłapane na ściąganiu również będą pisały test jeszcze raz.

Między innymi wynik z testu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej. Innymi kryterium jest liczba punktów uzyskanych za oceny na świadectwie (z wybranych przedmiotów) i za inne osiągnięcia zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. Można ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół.

Testu nie piszą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych (wojewódzkich lub ponadwojewódzkich) Wyniki będą znane w czerwcu.

Źródła[edytuj | edytuj kod]