2009-03-23: IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 23 marca 2009

W dniach 17–19 września 2009 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej odbędzie się IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.

Tematyka konferencji obejmuje sesje:

 • Nowe techniki i technologie
 • Inżynieria środowiska
 • Nauki ekonomiczne

Hasło konferencji: "Aktualne wyzwania nauki i techniki w ujęciu interdyscyplinarnym".

Nowe techniki i technologie[edytuj | edytuj kod]

Nowe techniki i technologie w procesie pozyskiwania surowców mineralnych, ich przetwarzania i produkcji dóbr finalnych[edytuj | edytuj kod]

 • Górnictwo
 • Hutnictwo i odlewnictwo
 • Paliwa płynne i energetyka

Innowacyjne rozwiązania informatyczne wspierające główne gałęzie przemysłu[edytuj | edytuj kod]

 • Metody sztucznej inteligencji
 • Multimedia i e-learning
 • Technologie internetowe
 • Sieci komputerowe i telekomunikacja - generowanie, gromadzenie i przesyłanie informacji
 • Systemy informatyczne i techniki komputerowe

Inżynieria środowiska[edytuj | edytuj kod]

Zarządzanie ochroną środowiska[edytuj | edytuj kod]

 • Zrównoważony rozwój
 • Polityka ekologiczna firmy
 • Systemy kontroli i zarządzania środowiskiem
 • Źródła finansowania inwestycji proekologicznych

Zrównoważone systemy energetyczne[edytuj | edytuj kod]

 • Odnawialne źródła energii
 • Produkcja i wykorzystanie biomasy na cele energetyczne
 • Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej

Technologie proekologiczne[edytuj | edytuj kod]

 • Biotechnologia w ochronie środowiska
 • Zagospodarowanie odpadów i ścieków
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych

Nauki o środowisku[edytuj | edytuj kod]

 • Monitoring zasobów środowiska przyrodniczego
 • Degradacja środowiska przyrodniczego
 • Monitoring zanieczyszczeń
 • Ochrona bioróżnorodności

Nauki ekonomiczne[edytuj | edytuj kod]

Ekonomia[edytuj | edytuj kod]

 • Ekonomika przedsiębiorstw
 • Modele gospodarowania
 • Optymalizacja procesów gospodarczych
 • Marketing

Finanse[edytuj | edytuj kod]

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • Analiza finansowa
 • Modele wyceny przedsiębiorstwa

Zarządzanie[edytuj | edytuj kod]

 • Elementy zarządzania strategicznego
 • Systemy wspomagające decyzji
 • Controlling
 • Zarządzanie kosztami
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Miejsce i czas trwania konferencji[edytuj | edytuj kod]

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30

Rozpoczęcie: 17 września 2009 r.
Zakończenie: 19 września 2009 r.

Organizatorem jest Grupa Naukowa Pro Futuro

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Wiadomość z serwisu regionalnego województwa małopolskiego
Wikinews
Wikinews

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w województwie małopolskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Dąbrowy Tarnowskiej lub Zakopanego
pozostałych miejscowości