Przejdź do zawartości

2008-11-28: Poznańska Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
link= Zobacz artykuł w Wikipedii na temat:
Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, Poznań 2008
link= Wikimedia Commons ma galerię ilustracji związaną z tematem:
2008-11-28: Poznańska Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych
piątek, 28 listopada 2008

W poniedziałek 1 grudnia 2008 roku na wydzielonym obszarze Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczęła się Konferencja ONZ w sprawie zmian klimatycznych. Znana też jako COP-14 (ang. Conference of the Parties no. 14) konferencja jest czternastym z kolei szczytem 192 państw-stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i czwartym spotkaniem 183 państw - sygnatariuszy Protokołu z Kioto (MOP-4). Uczestnicy COP-14 i MOP-4 mają podsumować dotychczasowe osiągnięcia i problemy we wdrażaniu postanowień UNFCCC i Protokołu z Kioto oraz kontynuować negocjacje przed planowaną na koniec 2009 roku kolejną konferencją klimatyczną ONZ. To właśnie na COP-15 w Kopenhadze powinien zostać osiągnięty ostateczny międzynarodowy konsensus w sprawie sposobów ochrony klimatu, który winien wejść w życie w roku 2013.

Gmach Międzynarodowych Targów Poznańskich w czasie COP14

W dwutygodniowej poznańskiej konferencji weźmie udział ok. 9000 delegatów ze 185 państw członkowskich Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), a także przedstawiciele światowego biznesu, przemysłu, organizacji pozarządowych (NGO) i międzyrządowych zatroskanych zmianami klimatycznymi i zainteresowanych ochroną środowiska. Nie zabraknie też przedstawicieli świata nauki pracującego nad nowymi "czystymi" technologiami, rozwiązaniami organizacyjnymi oraz systemami ochrony i oczyszczania środowiska. Uczestniczący w konferencji ministrowie odpowiedzialni za ochronę środowiska przedyskutują długofalowe działania i cele, które winna uzgodnić społeczność międzynarodowa, by ograniczyć zagrożenia związane z globalnymi zmianami klimatycznymi. Większość środowisk naukowych jest dziś bowiem przekonana, że za część globalnego ocieplenia Ziemi odpowiada niefrasobliwy i krótkowzroczny rozwój cywilizacji przemysłowej, a spory dotyczą raczej skali ludzkiego oddziaływania oraz tempa i nieodwracalności zmian klimatu.

Efektem poznańskiego szczytu winno być uzgodnienie projektu dokumentu, który stanie się podstawą do wynegocjowania porozumienia w Kopenhadze. Istotnym elementem kompromisu w sprawie nowego protokołu winno być opracowanie finansowych, technologicznych i organizacyjnych mechanizmów ograniczania szkodliwych emisji gazów do atmosfery, wspierania "czystego" zrównoważonego rozwoju i postępowania z grożącymi w różnych rejonach świata skutkami globalnego ocieplenia. Ważna rola przypada w tym obszarze nie tylko funkcjonującym już mechanizmom "handlu emisjami", ale też np. skuteczniejszym strategiom ograniczania ryzyka i zarządzania nim, których doskonalenie zależy nie tylko od opracowywania konkretnych nowatorskich i ekologicznych rozwiązań technicznych, ale także od politycznych uzgodnień w skali globalnej.

Oczekuje się, że uczestnicy tego największego w 2008 roku zgromadzenia osób zatroskanych zmianami klimatycznymi wypracują nie tylko podstawy strategii dla przyszłości, ale i konkretne rozwiązania, które także w krótkim okresie - przed rokiem 2012 - wspomogą zwłaszcza kraje rozwijające się w tworzeniu i wdrażaniu nowych ekologicznych technologii i rozwiązań systemowych, ograniczających np. rabunkową eksploatację lasów tropikalnych i degradację lokalnych ekosystemów. Państwa i regiony, w których ochrona środowiska i zapobieganie zmianom klimatycznym nie trafiło jeszcze na listę priorytetów są bowiem nie tylko obszarami szczególnej troski, ale i nadziei, że przy odpowiednim wsparciu międzynarodowym uda im się uniknąć przynajmniej części błędów popełnionych przez kraje bardziej rozwinięte, ale też bardziej szkodzące środowisku i klimatowi.

W dniu 1 grudnia w otwarciu organizowanej przez polskie Ministerstwo Środowiska konferencji wziął udział m.in. premier Donald Tusk, a udział w finałowej sesji COP-14 w dniach 11-12 grudnia zapowiedzili m. in. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, prezydent Lech Kaczyński oraz wiele innych głów państw i rządów. Niektórzy przedstawiciele ONZ i organizacji pozarządowych obawiają się jednak, że światowy kryzys finansowy i oznaki recesji gospodarczej mogą ograniczyć determinację polityków w uzgadnianiu i wdrażaniu kosztownych mechanizmów ochrony przed mniej dokuczliwymi na codzień, lecz nie mniej groźniymi w dłuższym okresie, zmianami klimatycznymi Ziemi.

Oficjalnym obradom w miasteczku konferencyjnym zbudowanym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich towarzyszyć będzie społeczna Kampania Alternatywna "Klimat Teraz!". W jej ramach w różnych miejscach miasta zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, panele dyskusyjne i koncerty, happeningi i manifestacje organizacji pozarządowych (np. Greenpeace, która planuje budowę specjalnego miasteczka) oraz lokalnych grup i stowarzyszeń o charakterze ekologicznym i obywatelskim, w tym alterglobalistów.

Działania okołokonferencyjne skupiają się wokół MTP i pl. Wolności, oddanego przez władze Poznania na czas szczytu klimatycznego rozmaitym inicjatywom społecznym. Ich kulminacja nastąpi w sobotę 6 grudnia, podczas Światowego Dnia Akcji na rzecz Klimatu, kiedy to m.in. na poznańskich ulicach odbędzie się specjalny rowerowy przejazd klimatyczny. Rowerowa Masa Krytyczna nie włącza się do tego przejazdu, albowiem jej organizatorzy i organizatorki są przeciwni obciążaniu mieszkańców miasta kosztami bezpośrednimi i pośrednimi konferencji. W południe z pl. Wolności w kierunku MTP wyruszy marsz pod hasłem "Klimat teraz!". Przed władzami miasta trudny egzamin ze sprawności organizacyjnej i gościnności, a przed wszystkimi poznaniakami - z otwartości, życzliwości i wyrozumiałości.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]
Wiadomość z serwisu regionalnego województwa wielkopolskiego
Wikinews
Wikinews
Wielkopolskie
Wielkopolskie

Ta wiadomość dotyczy bieżących wydarzeń w wielkopolskim.
Zobacz także aktualne wydarzenia z: Kalisza, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Piły, Poznania, Śremu
pozostałych miejscowości