2008-05-11: OER: refleksje międzynarodowej społeczności

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 11 maja 2008

Termin Otwarte Zasoby Edukacyjne (Open Educational Resources, OER) został utworzony w 2002 r. na zebraniu UNESCO. Projekt OER ma za zadanie przyczynić się do otwartego dostępu do zasobów edukacyjnych przy udziale różnych technologi informacyjnych i komunikacyjnych. Natomiast ruch Otwartych Zasobów Edukacyjnych ma na celu podniesienie dostępu do wiedzy poprzez dzielenie się materiałami edukacyjnymi.

Z czasem stworzono międzynarodowe forum internetowe, które zgromadziło ponad 620 członków reprezentujących 98 krajów członkowskich UNESCO.

Dyskutowano o rozwoju i możliwościach używania Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz o zagadnieniach problematycznych wiążących się z działaniem OER takich jak: prawo autorskie, oraz kwestie dotyczące języka i kultury.

W kolejnych działaniach międzynarodowa społeczność OER ustaliła plan działania dotyczący dalszego rozwoju OER:

  • podnoszenie świadomości;
Podnoszenie świadomości na poziomie międzynarodowym wśród Krajów Członkowskich UNESCO będzie trwać, musi być ono jednak uzupełniane podnoszeniem świadomości na innych poziomach. Potrzebna nam strategia i użyteczne zasoby do rozwoju różnych form działalności, takich jak warsztaty.
  • społeczności i sieć;
Społeczności lokalne, językowe i zajmujące się określonym tematem będą uzupełniać i rozszerzać początkowe działania międzynarodowej społeczności OER. UNESCO będzie promować rozwój sieci dotyczących spraw lokalnych, językowych lub zajmujących się jedną dziedziną, które mogą wspierać konkretne działania regionalne i lokalne, zachowując międzynarodowy kontakt poprzez społeczność OER.
  • rozwój zaangażowania organizacji;
Należy rozwijać zasoby Zrób-To-Sam/Zróbmy-To-Wspólnie, aby umożliwić aktywne zaangażowanie w ruch OER.
  • zapewnienie jakości;
UNESCO mogłoby rozpocząć współpracę z czołowymi agencjami zajmującymi się zapewnianiem jakości w edukacji w imieniu członków międzynarodowej społeczności OER, a także rozwijać swoje własne wytyczne stosowane do zapewnienia jakości OER.
  • zrównoważony rozwój;
Już rozpoczęta dyskusja dotycząca zidentyfikowania i rozważenia wszystkich opcji zrównoważenia OER musi toczyć się dalej. Należy opisać, przetestować i ocenić modele, a następnie szeroko podzielić się uzyskaną wiedzą.
  • prawo autorskie i licencjonowanie;
Prawo autorskie i jego następstwa dla OER jest kwestią, która musi być rozważona przez społeczność OER. Tak dla instytucji, jak i dla twórcy i użytkownika materiałów sytuacja musi być jasna. UNESCO będzie podtrzymywać dyskusję na ten temat, biorąc pod uwagę szczególnie wypowiedzi ekspertów.

Źródła[edytuj | edytuj kod]