Przejdź do zawartości

2008-04-02: Bezpłatne leczenie dla zakażonych HIV i chorych na AIDS

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 2 kwietnia 2008

Rządowy projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych przewiduje bezpłatne leczenie dla osób zakażonych wirusem HIV oraz chorych na AIDS.

Projekt ustawy zapewnia bezpłatny dostęp do świadczeń zdrowotnych (a także zaopatrzenia w leki) osobom zakażonym HIV oraz chorym na AIDS, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego. Te zmiany oznaczają przywrócenie uprawnień, które osoby chore i zakażone, utraciły w styczniu 2002 r. w związku z wejściem w życie aktualnie obowiązującej ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

Według pomysłodawców ustawy, nowe przepisy nałożą na szpitale obowiązek monitorowania zakażeń oraz stosowanie procedur zapobiegających ich występowaniu. Rozwiązania zapisane w ustawie pomogą również w koordynacji działań służb odpowiedzialnych za wykrywanie ognisk zachorowań, w związku z tym ograniczone zostanie prawdopodobieństwo rozprzestrzenienia się epidemii.

W projekcie uregulowane i doprecyzowane zostały kwestie możliwości zastosowania środka przymusu bezpośredniego w odniesieniu do chorych lub podejrzanych o zachorowanie na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną.

Projekt nakłada nowe obowiązki nie tylko na szpitale i służby epidemiologiczne, ale także na wojewodów, którzy będą musieli przygotowywać i aktualizować plany działania na wypadek wystąpienia epidemii z uwzględnieniem wytypowania szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej przewidzianych do leczenia, izolacji lub odbywania kwarantanny.

Ponadto ustawa przyznaje pracownikom zakładów opieki zdrowotnej oraz innym osobom podejmującym działania na podstawie przepisów o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych uprawnienie do ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.

Przewodniczący sejmowej komisji zdrowia, Bolesław Piecha (PiS), zapowiedział, że projekt ustawy zostanie omówiony w drugiej połowie kwietnia.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]