2008-01-23: Spotkanie Lecha Kaczyńskiego z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 23 stycznia 2008
Lech Kaczyński i przedstawiciele kościołów chrzescijańskich.
Lech Kaczyński i przedstawiciele kościołów chrzescijańskich.
Lech Kaczyński i przedstawiciele kościołów chrzescijańskich.
Lech Kaczyński i przedstawiciele kościołów chrzescijańskich.
Lech Kaczyński i przedstawiciele kościołów chrzescijańskich.

22 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim Lech Kaczyński spotkał się z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich.

W wydarzeniu wzięli udział:

 • abp Jeremiasz, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
 • ks. bp Janusz Jagucki, Wiceprezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Biskup Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego
 • ks. prezbiter Gustaw Cieślar, Przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
 • bp Marek Izdebski, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko–Reformowanego
 • ks. bp Ludwik Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
 • bp Edward Puślecki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego w RP
 • bp Wiktor Wysoczański, Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
 • abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
 • Jego Eminencja Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • ks. Doroteusz Sawicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • ks. Ireneusz Lukas, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
 • ks. prof. Zachariasz Łyko, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 • bp Tadeusz Pikus, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną
 • ks. Jan Hause, Przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej
 • ks. Anatol Szydłowski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
 • bp Zdzisław Tranda, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
 • ks. Henryk Dąbrowski, Kościół Polskokatolicki w RP
 • ks. Zbigniew Kamiński, Kościół Ewangelicko–Metodystyczny w RP
 • ks. Łukasz Kaczorek, Kościół Starokatolicki Mariawitów
 • ks. Piotr Fołtyn, Kościół Rzymsko-Katolicki
 • ks. Mateusz Matuszewski, Kościół Rzymsko-Katolicki
 • ks. Adam Pilch, Kościół Ewangelicko-Augsburski
 • ks. Piotr Gaś, Kościół Ewangelicko–Augsburski
 • ks. Ireneusz Dawidowicz, Wiceprzewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów
 • Danuta Baszkowska, prezes Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”
 • Barbara Enholz-Narzyńska, Kościół Ewangelicko-Augsburski

W spotkaniu uczestniczyli także: Maria Kaczyńska oraz szef Gabinetu Prezydenta RP Maciej Łopiński i sekretarz stanu w KPRP Ewa Junczyk-Ziomecka.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa ekumeniczna z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, odprawiona w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Modlitwę prowadził prezydencki kapelan, ks. prałat Roman Indrzejczyk.

Podczas oficjalnej części wydarzenia Lech Kaczyński zwrócił się do zebranych:

Istotnie, po raz drugi spotykamy się tutaj w związku z Tygodniem Jedności Chrześcijan, z tygodniem, który związany jest z ruchem ekumenicznym, a ten ruch z kolei ma stuletnią tradycję, liczoną od roku 1908 – a więc dokładnie w tym roku przypada sto lat. Ja cieszę się z tych spotkań, cieszę się z nich przede wszystkim jako chrześcijanin rzymskiego wyznania, rzymskokatolickiego, jak większość moich rodaków – ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że także w naszej Ojczyźnie nie wszyscy są katolikami, mamy poważną liczbę osób wyznania prawosławnego, mamy protestantów, zarówno Kościoła reformowanego jak i augsburskiego, czyli, mówiąc popularnie, luteran i kalwinów. Mamy inne wyznania, wywodzące się z Kościoła katolickiego, jak polskokatolicki czy mariawitów, czy też inne wyznania ewangelickie, jak choćby obecni tutaj przedstawiciele Kościoła baptystów czy metodystów.

Inaczej mówiąc, nasza Ojczyzna pod tym względem jest również pluralistyczna. Nie jest prawdą, że jest całkowicie jednolita. I zresztą byłoby to dziwne. Nasz kraj ochrzczony przed więcej niż tysiącem lat, przed 1042 laty dokładnie, był krajem ochrzczonym w obrządku zachodnim. Ale późniejszy jego rozwój terytorialny spowodował, że olbrzymia ilość ludzi prawosławnego wyznania stała się obywatelami Rzeczypospolitej, od XVI wieku Korony zresztą, także już wcześniej Korony Polski, w związku z tzw. Rusią Czerwoną. Reformacja nie ominęła przecież naszego kraju. Był czas, kiedy w Senacie Rzeczypospolitej, izbie nie tyle arystokratycznej co izbie urzędniczej polskiego parlamentu, polskiego Sejmu – bo wtedy cały parlament nazywał się Sejmem – była większość innowierców. To się zmieniło, jak wiemy, począwszy od przełomu XVI i XVII wieku, ale ewangelicy pozostali i pozostali także prawosławni, grekokatolicy. Inaczej mówiąc, jesteśmy, jak wszystkie kraje europejskie, krajem wielu wyznań. To rodzi potrzebę dialogu.

Źródła[edytuj | edytuj kod]