2008-01-22: TP S.A. ukarana zasadnie - zadecydował sąd

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 22 stycznia 2008

Podczas ogłaszania wtorkowego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny nie uznał za zasadny zarzut Telekomunikacji Polskiej o wadliwym powołaniu Anny Streżyńskiej na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Sąd oddalił skargę kasacyjną Telekomunikacji Polskiej wniesioną od wyroku wydanego w sprawie ze skargi Telekomunikacji Polskiej na decyzję UKE. Zaskarżoną decyzją UKE utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję, którą prezes UKE zgłosił sprzeciw wobec złożonego przez TP projektu zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych tp w zakresie wprowadzenia nowej usługi pakiet korzyści tp. Decyzją tą Prezes UKE zobowiązał także TP do przedłożenia poprawionego cennika w części objętej sprzeciwem.

Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd Administracyjny podkreślił, że nie zasługuje na uwzględnienie podniesiony przez TP zarzut wadliwego powołania Anny Streżyńskiej na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Odwołując się w tym zakresie do orzecznictwa NSA, Sąd wskazał, że badanie prawidłowości powołania pozostaje poza przedmiotem niniejszego postępowania.

Sąd nie podzielił także zarzutu TP opierającego się na twierdzeniu, że UKE błędnie przyjął, że proponowane przez TP rozwiązania taryfowe nie będą świadczone na podstawie kosztów. NSA podkreślił, że treść przedłożonego przez TP projektu cennika nie pozwalała na odmienną od dokonanej przez UKE oceny jego postanowień.

Źródła[edytuj | edytuj kod]