2007-12-19: O. Rydzyk straci 27 mln zł dotacji z NFOŚ

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
środa, 19 grudnia 2007

Lux Veritatis, fundacja o. Tadeusza Rydzyka nie otrzyma 27 mln zł dotacji na odwierty geotermalne. Przyczyną odmowy przyznania dotacji jest niezgodna z prawem koncesja na prace geologiczne, wydana przez byłego ministra środowiska Jana Szyszko.

Wydana dziewięć dni po wyborach parlamentarnych koncesja autorstwa ministra Szyszki nie zawierała wymaganej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. Ocena taka, wydawana przez wojewódzkiego konserwatora przyrody jest konieczna do utrzymania poprawności koncesji.

Gazeta Wyborcza zaznaczyła, że pominięcie opinii konserwatora mogło być świadome, gdyż teren planowanych przez o. Rydzyka inwestycji znajduje się na obszarze chronionym Natura 2000 i prawdopodobnie ocena konserwatora byłaby negatywna. Minister Szyszko w wydanej koncesji podjął jednak próbę osobistego uzasadnienia zgody na odwierty, pisząc: „Przedsiębiorca zaplanował wykonywanie robót poszukiwawczych bez użycia materiałów wybuchowych (...). Projektowane prace nie będą znacząco oddziaływać na obszar ochronny Natura 2000 w związku z ich prowadzeniem poza okresem lęgowym”. Jednak kontrolerzy prowadzący badanie planów fundacji Lux Veritatis orzekli, że pisemny wniosek o ocenę konserwatora i jego pozytywna odpowiedź jest konieczna do zachowania prawomocności koncesji.

Brak oceny oddziaływania na środowisko naturalne jest podstawą do uchylenia koncesji, a w wyniku tego również do uchylenia decyzji o wypłacie dotacji. Posiadanie koncesji było warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródła[edytuj | edytuj kod]