2007-11-27: Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wtorek, 27 listopada 2007
Społeczeństwo
N icon society.png
Belweder w Warszawie
Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”
Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”
Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”
Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”. Nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk – I Zastępca Komendanta Głównego Policji i Minister Ewa Junczyk-Ziomecka.
Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”
Gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”

26 listopada 2007 r. w Belwederze odbyła się gala finałowa konkursu „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom”. Organizatorem konkursu oraz uroczystości było Biuro Inicjatyw Społecznych Kancelarii Prezydenta RP oraz Komenda Główna Policji. Inicjatywę objęła patronatem honorowym podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Ewa Junczyk-Ziomecka.

W uroczystości uczestniczyli:

  • Ewa Junczyk-Ziomecka
  • Nadinspektor Arkadiusz Pawełczyk – I zastępca Komendanta Głównego Policji
  • Bożena Opioła – Dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych KPRP
  • Inspektor Michał Czeszejko-Sochacki – Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego
  • Przemysław Skoczyński z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
  • Aleksander Tynelski z Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Magdalena Gruchot ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji
  • Komisarz Iwona Szulc - Ekspert Wydziału Prewencji Kryminalnej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • przedstawiciele czternastu zwycięskich samorządów i koordynatorzy nagradzanych przedsięwzięć

Konkurs „Gmina Wiejska Przyjazna Dzieciom” to oferta dla wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z dziećmi, młodzieżą, organizując i myśląc o tym jak wypełnić im czas pozaszkolny: jak nauczyć ich funkcjonowania w grupie, wrażliwości na drugiego człowieka, rozwijania własnych zainteresowań, zmagania się z przeciwnościami oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Uczą ich również miłości do swoich "małych ojczyzn".

Celem konkursu było wyłonienie i popularyzacja najciekawszych inicjatyw gmin wiejskich w zakresie programów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży – poprawy ich bezpieczeństwa, integracji osób niepełnosprawnych, organizowania wolnego czasu oraz rozszerzania oferty edukacyjnej i kulturalnej. Celem pośrednim było uaktywnienie społeczności lokalnych w zakresie podejmowania działań na rzecz dzieci w różnych obszarach, zainspirowanie do angażowania się we wszelkiego rodzaju inicjatywy i projekty dedykowane młodemu pokoleniu, a także podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prewencji kryminalnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Ważnym elementem konkursu było zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym warunków, pozwalających na integrację w środowisku wiejskim.

W trakcie spotkania Ewa Junczyk-Ziomecka zaapelowała do wszystkich nagrodzonych gmin o popularyzację ich projektów wśród innych samorządów lokalnych. Obiecała wsparcie Biura Inicjatyw Społecznych KPRP przy realizacji tego przedsięwzięcia. W imieniu laureatów Alina Wawrzyniak z gminy Czarnków podziękowała inicjatorom i organizatorom Gali finałowej konkursu.

Do udziału w konkursie zgłoszono 610 wniosków, spośród których wybrano 14 zwycięskich gmin. Podczas Gali finałowej laureaci uhonorowani zostali tytułem „Gminy Wiejskiej Przyjaznej Dzieciom”.

Nagrodzeni zostali[edytuj]

Gmina Radziechowy-Wieprz – projekt przygotowany przez tę gminę opiera się na nawiązaniu współpracy pomiędzy samorządem a Polskim Związkiem Pedagogów i Animatorów „KLANZA”. Dokonanie przeglądu obiektów znajdujących się w posiadaniu gminy i udostępnienie ich wolontariuszom okazało się skutecznym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu najmłodszych mieszkańców gminy.

Gmina Godziesze Wielkie - o przyznaniu nagrody dla tej gminy przesądziła realizowana polityka zapewnienia opieki przedszkolnej, utworzenie trzech uczniowskich klubów sportowych oraz wyposażenie publicznych bibliotek w bogate księgozbiory. Najciekawszą inicjatywą realizowaną przez tę gminę jest „Patriotyzm Jutra”.

Gmina Polska Cerkiew - najciekawszymi pomysłami realizowanym w Polskiej Cerkwi są Kolarskie Czwartki – cyklicznie organizowane wycieczki rowerowe. Organizowane są również zajęcia z woltyżerki.

Gmina Dopiewo - znalazła uznanie w oczach Kapituły Konkursu ze względu na szczególne zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych. Hydroterapia, hipoterapia, koncerty i wspólne słuchanie baśni pisanych przez wolontariuszy oraz codzienne warsztaty terapii zajęciowej to tylko część oferty przygotowanej dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy.

Gmina Trzebownisko - projekt oparty jest na pomyśle utworzenia grup wolontariuszy, którzy starają się nawiązać kontakt z niepełnosprawnymi mieszkańcami wsi. Po przełamaniu początkowego oporu udało się zyskać zaufanie a następnie wdzięczność osób niepełnosprawnych.

Gmina Grębocice - projekt nadesłany przez gminę Grębocice charakteryzuje rozszerzanie oferta edukacyjnej o dodatkowe, bezpłatne zajęcie. Można wśród nich wymienić szkolenia z postępowania w sytuacji zachowań agresywnych czy ćwiczenia asertywności. Realizatorzy projektu przygotowali zajęcia nie tylko dla młodzieży ale również dla rodziców – np. szkolenie uczące rozpoznawać czy dziecko zażywa narkotyki.

Gmina Chojnice - najważniejszym elementem projektu „Droga przyjazna dzieciom” było udostępnienie miasteczka rowerowego „Autochodzik”. Jest to miejsce, w którym dzieci mogą w bezpiecznych warunkach w praktyce sprawdzić swoją wiedzę o ruchu drogowym. Budowie tego obiektu towarzyszą liczne akcje między innymi „Dzień bez samochodu”, „Stop wypadkom”, „Droga i bezpieczeństwo”.

Gmina Nidzica - nagrodzona inicjatywa nosi nazwę „Budowa miasteczka ruchu drogowego”. Realizatorzy projektu zaadaptowali istniejącą już nawierzchnię jednego ze szkolnych boisk. Dzięki temu rozwiązaniu udało się znacznie obniżyć koszty inwestycji. W Nidzicy założono koła rowerowe i motorowerowe. W Miasteczku Ruchu Drogowego organizowane są różnego rodzaju zawody, festyny i turnieje.

Gmina Małkinia Górna - projekt opiera się na współpracy pomiędzy Gimnazjum Publicznym a Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym. Uczniowie gimnazjum chcieli nawiązać kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami.

Gmina Brusy - organizuje liczne imprezy wśród nich można wymienić „Europejski Dzień Godności”, „Piknik Integracyjny”. W ich trakcie mieszkańcy mają możliwość się zintegrować, otworzyć na wzajemne relacje. Wśród przedsięwzięć infrastrukturalnych można wymienić wybudowanie placu zabaw dla dzieci. W przyszłości planowana jest utworzenie Miasteczka Rowerowego.

Gmina Czarnków - autorzy projektu przeprowadzili się z Warszawy do wsi Gębiczyn. Chcąc odpowiedzieć na potrzeby lokalnej społeczności utworzyli fundację „Gębiczyn”. Na siedzibę fundacji użyczyli własny dom. Prowadzą w nim różnorodne zajęcia. Wśród nich są lekcje językowe, ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji. Podopieczni fundacji redagują nawet własną gazetę.

Gmina Stare Miasto - projekt nadesłany przez gminę Stare Miasto polegał na założeniu Ogniska Integracyjnego dla młodzieży niepełnosprawnej. Są w nim prowadzone zajęcia wokalne, teatralne oraz plastyczne. W ramach ogniska są organizowane liczne spotkania, konkursy i zabawy.

Gmina Knyszyn – w ramach projektu utworzono tak zwany „Dom na skale”. Ten niewielki ośrodek kultury jest jedynym kontaktem okolicznych mieszkańców popegeerowskiej wsi z kulturą. Każdy kto jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy poprzez twórcze działanie może brać udział w zajęciach. Ośrodek w czasie zajęć korzysta z fachowej pomocy psychologa, etnografa i historyka.

Gmina Stare Juchy - w czasie zajęć realizowanych w ramach projektu „Zdrowe i bezpieczne „pacholę” w domu i w szkole” organizowane są wycieczki, odbywają się projekcje filmów edukacyjnych. Odbywają się również warsztaty dla rodziców. Uczniowie mają możliwość spotkać przedstawicieli policji i straży pożarnej.

Źródła[edytuj]