2007-11-05: X Edycja Nagród im. Grzegorza Palki

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 5 listopada 2007
Katarzyna Dowbor

4 listopada o godz. 11:00 w Muzeum im. Jana Pawła II - Galerii Janiny i Karola Porczyńskich w Warszawie zostały wręczone po raz dziesiąty Nagrody im. Grzegorza Palki czyli Samorządowe Oscary. Imprezę prowadziła Katarzyna Dowbor.

Nagrodę ustanowiło w 1997 roku Stowarzyszenie Liga Krajowa zrzeszające Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie. Przyznawana jest ona raz w roku. Laureatów wyłania Kapituła, w której skład wchodzą członkowie Zarządu Ligi. Zasiadają w niej m.in.: Jadwiga Palka, Jerzy Kropiwnicki (prezydent Łodzi), Tadeusz Wrona (prezydent Częstochowy). Zgłaszać kandydatów do nagrody mogą: Posłowie, Senatorowie, oddziały Ligi Krajowej i jej organy statutowe, organy samorządu terytorialnego, a także związki i stowarzyszenia samorządowe.

Wyróżnienie do tej pory otrzymali m.in.:

Nagroda jest wręczana w trzech kategoriach:

 • ogólnopaństwowej
 • działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym
 • działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym

W tym roku laureatami zostali m.in.:

 • Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego, w kategorii ogólnopaństwowej "za skuteczne działania na rzecz jak najlepszego i jak najsprawniejszego wykorzystania środków finansowych przyznanych przez Unię Europejską, stwarzając Polsce i polskim samorządom realną szansę rozwoju"
 • Danuta Huebner, komisarz Unii Europejskiej ds. polityki regionalnej, w kategorii ogólnopaństwowej "za praktyczną realizację zasady pomocniczości wspierającej rozwój regionów, doceniając jednocześnie rolę społeczności lokalnych (miast) w kreowaniu i wdrażaniu polityk regionalnych co jest uwidocznione w nowej polityce miejskiej Unii"
 • Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, w kategorii działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym
 • Jan Kozłowski, marszałek województwa pomorskiego, w kategorii działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym
 • Andrzej Franciszek Bąk, burmistrz miasta i gminy Ulanów, w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym
 • Iwona Szkopińska, burmistrz Wieruszowa, w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym
 • Jarosław Mikietyński, prezydent Koszalina
 • Kazimierz Pałasz, prezydent Konina
 • Maciej Armin Stefański, starosta brzeski
 • Leszek Świętalski, wójt gminy Stare Bogaczowice
 • Michał Zaleski, prezydent Torunia
Danuta Wawrzynkiewicz

Doradca prezydenta Danuta Wawrzynkiewicz odczytała list prezydenta Lecha Kaczyńskiego, skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości:

„(...) pragnę podkreślić, że dzisiejsza uroczystość jest dla mnie - jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale też jako byłego Prezydenta Warszawy, powodem do szczególnej radości i satysfakcji. Oto bowiem Nagrody im. Grzegorza Palki, które w minionej dekadzie zasłużenie zdobyły miano Samorządowego Oscara, zostaną przyznane już po raz dziesiąty.

Z pewnością można dzisiaj stwierdzić, że Nagroda godnie upamiętnia swojego patrona, Grzegorza Palkę - wybitnego działacza opozycji demokratycznej, samorządowca niezwykle zasłużonego dla miasta Łodzi i człowieka wielkiej prawości, którego miałem zaszczyt odznaczyć pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. (...)

Geneza powstania ponadlokalnych organizacji samorządowych takich jak Liga Krajowa, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Związek Miast Polskich wiąże się z realiami społeczno-politycznymi po roku 1989. Pierwsze lata demokratycznej Polski to czas wielkiego entuzjazmu dla idei samorządności i decentralizacji, ale także trudności w jej praktycznej realizacji - od poziomu ustawodawstwa, aż po codzienną współpracę instytucji samorządowych i organów administracji państwowej.

Mimo tych problemów ludzie samorządu wykonali ogromną pracę zmieniając oblicze polskich miast i wsi, przygotowując je do wyzwań, jakie stanęły przed Polską po powrocie do europejskiej rodziny wolnych narodów. Poznając z bliska najważniejsze problemy obywateli, zyskując doświadczenie w zarządzaniu środkami publicznymi, w pobudzaniu i koordynowaniu inicjatyw społecznych, w bezpośredniej komunikacji ze swoimi wyborcami, w sferze działalności organizatorskiej i politycznej na skalę lokalną - działacze samorządowi stali się liderami przemian w naszym kraju. Dlatego ich głos i opinie to jedne z ważniejszych wskazówek, jakie winny wspomagać programy wielu ważnych reform, na które wciąż czeka nasze państwo.

Kategorie, w jakich przyznawane są Samorządowe Oskary, a więc: ogólnopaństwowa, w dziedzinie samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz kategoria działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym to świadectwo przekonania, że sukces współczesnego państwa i społeczeństwa to w przeważającej mierze skumulowany efekt sukcesów, jakie odnoszą ambitne, rozwijające się, praworządne i demokratycznie zarządzane gminy, powiaty i województwa. Propagując tę ideę Kapituła Nagrody pełni niezwykle doniosłą misję społeczną - za co należą się jej słowa wdzięczności i uznania (...)”.

Źródła[edytuj | edytuj kod]