2007-11-04: Gruzja: inauguracja Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów RP i Gruzji

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 4 listopada 2007
N icon politics.png

3 listopada 2007 r. w Tbilisi odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Gruzji, któremu współprzewodniczyli ze strony polskiej Zastępca Szefa KPRP Robert Draba, a ze strony gruzińskiej Szef Administracji Prezydenta Gruzji Ekaterina Sharashidze. W posiedzeniu wzięli także udział: Sekretarz Stanu w KPRP Michał Kamiński, Ambasador RP w Tbilisi Jacek Multanowski, Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych KPRP Mariusz Handzlik oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Wschodniej MSZ Michał Łabenda.

Podczas posiedzenia podpisany został Statut Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji wyznaczający kierunki działań, zadania i kompetencje Komitetu. Strony zgodziły się, że Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji powinien stanowić ważne forum wymiany poglądów i opinii na tematy dwustronne, regionalne i międzynarodowe oraz wyraziły nadzieję, że na trwałe wpisze się w architekturę stosunków polsko-gruzińskich.

Strony podkreśliły dynamiczny rozwój stosunków polsko-gruzińskich w ostatnich latach, który znalazł swoje odbicie w intensywnym dialogu na szczeblu Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, Ministrów Spraw Zagranicznych i innych wysokich przedstawicieli władz państwowych.

Strony uzgodniły następujące obszary priorytetowej współpracy na najbliższe lata, które będą realizowane poprzez odpowiednie ministerstwa, instytucje centralne, samorządy i jednostki naukowe: integracja europejska i euroatlantycka; bezpieczeństwo; współpraca gospodarcza i energetyczna; współpraca kulturalna, naukowa, turystyczna i regionalna.

Strony zgodziły się, że pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się w pierwszym kwartale 2008 r. w Batumi i Tbilisi.

Źródła[edytuj | edytuj kod]