Przejdź do zawartości

2007-08-23: Ciąg dalszy poprawek do nowelizacji ustaw dotyczących zdrowia

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 23 sierpnia 2007

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła w środę senacką poprawkę do ustawy o świadczeniach zdrowotnych, umożliwiającą prezesowi NFZ decydowanie o finansowaniu transportu pacjenta z innego kraju UE. Posłowie odrzucili zmianę, zobowiązującą lekarzy do wypisywania na recepcie numeru PESEL pacjenta.

Sejmowa komisja zdrowia przyjęła większość poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Z blisko 40 zmian do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, większość miała charakter legislacyjny i redakcyjny. Senatorowie wnieśli także kilka poprawek znaczących. Przyjęto wniesioną na wniosek Ministerstwa Zdrowia poprawkę, która umożliwia prezesowi NFZ decydowanie o pokryciu kosztów transportu pacjenta z innego kraju UE.

Dużo emocji wzbudziła poprawka, również wniesiona na wniosek rządu, zobowiązująca lekarzy i felczerów do wypisywania na recepcie numeru PESEL. Miało to pomóc w wyeliminowaniu nieprawidłowości przy przepisywaniu leków (do tej pory regulowało to rozporządzenie ministra zdrowia).

Wojciech Picheta (PO) uznał, że to kolejny sposób rządu na "dyscyplinowanie strajkujących lekarzy". Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) Konstanty Radziwiłł powiedział, że przepis ten jest niepotrzebny, nakłada na lekarzy dodatkowe obowiązki, co wydłuża kolejki i utrudnia pacjentom dostęp do specjalistów. Z tą argumentacją zgodził się prezes Porozumienia Zielonogórskiego Marek Twardowski. Jego zdaniem przepis ten wprowadziłby zamieszanie, a nie przyniósł żadnego pożytku, ponieważ PESEL nie jest dowodem ubezpieczenia tylko identyfikatorem. Komisja odrzuciła tę poprawkę.

Posłowie zagłosowali także przeciwko zmianie, doprecyzowującej zapisy antykorupcyjne. Zmiany, zaproponowane przez Senat, prowadziłyby do tego, że za korupcję uznane byłyby także działania, które potencjalnie mogłyby spowodować zwiększenie sprzedaży danego produktu. Poseł Picheta zwrócił uwagę, że nie można zakazywać czegoś, co hipotetycznie może przynieść określony skutek. Również Radziwiłł uznał, że nie można grozić sankcjami za działania, które jedynie mogą prowadzić do określonych korzyści. Zapowiedział również, że nawet w przypadku odrzucenia tej poprawki, samorząd lekarski nie zgadza się z zaproponowanymi w ustawie przepisami. Radziwiłł poinformował, ze konsultował się już w tej kwestii z prawnikami i prawdopodobnie NIL zaskarży ten zapis do Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja przyjęła senackie poprawki do ustawy o pomocy na restrukturyzację szpitali, która zakłada przekazanie 600 mln zł m.in. na spłatę należności i składek na ubezpieczenie społeczne, zobowiązań wynikających z tzw. ustawy 203 i spłatę kredytu obrotowego. Poprawki Senatu umożliwiają korzystanie z tych środków nie tylko tym placówkom, które zaciągają kredyty komercyjne, ale także tym, które spłacają zadłużenie z własnych zaoszczędzonych środków.

Odrzucono poprawkę do nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Senat chciał żeby kształcenie w szkole wyższej pielęgniarek oraz położnych w systemie studiów wyższych zawodowych mogło odbywać się wyłącznie w systemie stacjonarnym.

Senat argumentował, że ta zmiana jest konieczna, ponieważ w systemie zaocznym trudno jest zrealizować 4600 godzin kształcenia zawodowego, z czego połowę muszą stanowić praktyki w szpitalach, których wymagają dyrektywy UE. Z opinią tą zgodziła się prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jej zdaniem pielęgniarstwa nie można "nauczać wirtualnie". Podkreśliła, że jest to szczególnie istotne ze względu na konieczność zachowania wysokiej jakości kształcenia polskich pielęgniarek i podnoszenia rangi tego zawodu.

Według wiceministra zdrowia Bolesława Piechy, obecnie funkcjonujący system wystarczająco dba o jakość kształcenia i nie potrzeba dodatkowych zapisów regulujących tę kwestię.

W czwartek, na dodatkowym posiedzeniu komisji, odbyło się pierwsze czytanie projektów: rządowego i poselskiego tzw. ustawy podwyżkowej dla pracowników służby zdrowia.

Źródła[edytuj | edytuj kod]