2007-06-15: Zaostrzenie sankcji za łamanie praw pracowniczych

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 15 czerwca 2007

1 lipca tego roku wejdzie z życie nowa ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (z dnia 13 kwietnia 2007 r., Dz. U. nr 89, poz. 589). Ustawa ta znacznie zaostrzy sankcje za łamanie praw pracowniczych, jednak nie uwzględniając - jak chcieli tego pracodawcy - wielkości ewentualnych kar, adekwatnie do ciężaru wykroczenia, elementu społecznej szkodliwości czynu, stopnia winy czy wreszcie sytuacji materialnej i osobistej karanego.

W myśl nowej ustawy pracodawcy, bądź osoby pełniące tą funkcję, mogą zostać ukarani grzywną w wysokości 30 tys. zł za łamanie praw pracowników. Taka kara może również zostać wystosowana w stosunku do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz osób kierujących pracownikami, które dopuszczą się łamania przepisów lub zasad BHP.

Nowy akt prawny poszerza także katalog wykroczeń kwalifikujących do nałożenia wymienionej sankcji finansowej m.in. o pozostawienie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem. Ponadto karze grzywny będzie podlegać osoba, która bez zezwolenia właściwego inspektora pracy zatrudni osobę, która nie ukończyła 16. roku życia.

Źródła[edytuj | edytuj kod]