2007-06-12: Projekt budżetu państwa na 2008 rok

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 12 czerwca 2007

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2008, przedłożone przez ministra finansów. Deficyt zaplanowano na poziomie 30 mld zł, identycznym jak w roku bieżącym.

„Zgodnie z prognozą dochody budżetu państwa w 2008 roku wyniosą 241,6 mld zł. Oznacza to ich nominalny wzrost w stosunku do 2007 roku o 12,8%. Dochody podatkowe mają ukształtować się na poziomie 226,1 mld zł, natomiast dochody niepodatkowe wyniosą 15,4 mld zł.” – napisała „Gazeta Prawna” .

Według przewidywań, wydatki budżetu państwa wyniosą 271,625 mln zł.

Na poziom dochodów budżetu państwa w 2008 roku będą miały wpływ m.in.:

  • wzrost PKB o 5,7%
  • wzrost spożycia o 4,8%
  • średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%
  • wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3%
  • wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%

Ministerstwo Finansów prognozuje, że w 2008 roku tempo wzrostu PKB zwolni do 5,7%, co wynika z niższych wzrostów spożycia i akumulacji. Liczba bezrobotnych na koniec 2008 roku może zmniejszyć się o ok. 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia wynieść 9,9%.

Głównym celem przyszłorocznego budżetu będzie zapewnienie środków na finansowanie projektów wykorzystujących fundusze unijne.

Źródła[edytuj | edytuj kod]