2007-06-11: Sankcje za brak kasy fiskalnej sprzeczne z prawem UE

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 11 czerwca 2007

Nowe sankcje za brak kasy fiskalnej są w polskim prawie określane jako „dodatkowe zobowiązanie podatkowe”. Według ekspertów to sformułowanie jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

Jeśli podatnik naruszy obowiązujące przepisy o stosowaniu kasy rejestrującej to naczelnik urzędu skarbowego lub inny organ kontroli skarbowej obciąży go karą stanowiącą równowartość 30% kwoty naliczonego podatku.

"Sankcja za niestosowanie kasy fiskalnej zostanie utrzymana w ustawie o VAT, jednak w zmienionej formie. Pierwotnie w rządowym projekcie nowelizacji Ministerstwo Finansów zaproponowało wykreślenie z ustawy przepisu regulującego stosowanie sankcji wobec podatników, którzy mimo ciążącego obowiązku, nie ewidencjonują przychodów za pomocą kas fiskalnych. Dziś nieuczciwym podatnikom grozi sankcja w postaci utraty prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę stanowiącą równowartość 30% kwoty podatku naliczonego." - napisała "Gazeta Prawa".

"Zgodnie z zaakceptowaną propozycją w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek stosowania kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala, za okresy do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług" - poinformowała gazeta.

Źródła[edytuj | edytuj kod]