Przejdź do zawartości

2007-06-11: Nowy limit zwolnienia z VAT w budownictwie

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
poniedziałek, 11 czerwca 2007

Ministerstwo Finansów opublikowało definicję budownictwa społecznego, a także zaproponowało, aby zwrot części wydatków przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe obowiązywał bezterminowo. Ponadto zostanie wprowadzony nowy limit zwolnienia z VAT, który ma wynosić 50 tys. zł zamiast obecnych 10 tys. euro.

Przedstawiony przez resort finansów projekt definicji budownictwa społecznego nie odbiega od przyjętych już wcześniej założeń rządowych. Definicja, od wielu miesięcy oczekiwana przez podatników, pozwoli od przyszłego roku stosować nadal w budownictwie obniżoną 7% stawkę VAT.

Z dniem 31 grudnia 2007 roku kończy się okres przejściowy na stosowanie 7% stawki VAT na roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Oznacza to, że na wymienione towary i usługi od przyszłego roku musiałby obowiązywać 22% VAT.

W celu zminimalizowania negatywnych skutków zwiększenia tej stawki, zaproponowano właśnie wprowadzenie definicji budownictwa społecznego, dla którego nadal będzie obowiązywała stawka 7%.

Ponadto, obecnym prawie zwrot przysługuje wyłącznie z tytułu wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami VAT, wystawionymi od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2007 roku. Po nowelizacji system zwrotów byłby utrzymany wyłącznie w odniesieniu do wydatków na zakup materiałów budowlanych, poniesionych po 31 grudnia 2007 roku, nieobjętych definicją budownictwa społecznego.

Kolejna zmiana zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy limitu zwolnień w podatku od towarów i usług. Obecnie zwolnienie dotyczy podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. W 2007 roku limit ten wynosi 39,7 tys. zł. Po nowelizacji ma to być 50 tys. zł.

Źródła

[edytuj | edytuj kod]