Przejdź do zawartości

2007-05-10: Nowelizacja ustawy lustracyjnej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
czwartek, 10 maja 2007

Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy lustracyjnej. Teraz czeka ona już tylko na podpis prezydenta

Nowelizacja zakłada, że osoby pełniące służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Służbie Kontrwywiadu lub Wywiadu Wojskowego, działające poza granicami kraju, w oświadczeniu lustracyjnym nie będą podawać informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa. Informacje takie mają być zawarte w tajnej deklaracji.

Informacje dotyczące lustracji oficerów służb mają być zawarte w zbiorze zastrzeżonym w IPN. Dostęp do nich będą miały wyłącznie osoby upełnomocnione przez szefów poszczególnych służb oraz osoba wskazana przez szefa Instytutu Pamięci Narodowej.

Wcześniej senatorowie zaproponowali inne zapisanie zasad dostępu do ściśle tajnych dokumentów przez przedstawicieli szefów służb i IPN. Propozycji tych nie zaakceptowały sejmowe komisje: obrony i spraw wewnętrznych. Nie przyjęła ich też cała izba.

Wojciech Szarama z PiS tłumaczy, że dodatkowy przepis, aby wgląd w oświadczenia lustracyjne mieli na przykład szefowie Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego jest niepotrzebny. Senackie poprawki nie zyskały też poparcia Platformy Obywatelskiej. Wiceszef klubu PO Grzegorz Dolniak powiedział, że budziły one istotne wątpliwości natury legislacyjnej, a eksperci wypowiadali się dosyć niechętnie co do jej ostatecznego brzmienia. Sojusz Lewicy Demokratycznej wstrzymał się od głosowania nad senackimi poprawkami. Janusz Zemke powiedział, że ustawy lustracyjnej nie da się poprawić. Dodał, że te sztuczki, iż "jedno oświadczenie ma być jawne, a drugie tajne i mają to składać te same osoby" można było rozwiązać zupełnie inaczej.

Źródła[edytuj | edytuj kod]