2007-05-10: Konsultacje w sprawie programu rewitalizacyjnego miasta i gminy Żelechów

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
czwartek, 10 maja 2007
Polska
POL location map.svg

Na zlecenie władz Miasta i Gminy Żelechów, Małopolskie Forum Współpracy z Polonią przygotowuje Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Żelechów na lata 2007 - 2015. Pierwsze konsultacje odbyły się 12 marca 2007 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie (ul. Romualda Traugutta 5), kolejne 22 marca. Celem programu ma być ożywienie gospodarcze, społeczne i kulturalne miasta. Bardziej szczegółowe cele to:

  • poprawa warunków życia mieszkańców miasta i gminy Żelechów – poprawa estetyki przestrzeni publicznych, w szczególności infrastruktury drogowej.
  • ochrona układu urbanistycznego miasta i gminy Żelechów - prace konserwatorskie i remonty zabytków, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu przyczyniające się do rozwoju kultury, turystyki i tworzenia stałych miejsc pracy.
  • remonty nieruchomości i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej umożliwiającej rozwój działalności społecznej, kulturalnej, sportowej i zdrowotnej, w tym rozwój edukacji patriotycznej, budującej tożsamość społeczności lokalnej i mocne związki mieszkańców z miastem i jego rozwojem.
  • tworzenie stref bezpieczeństwa - zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach oraz tworzenie warunków dla porządku publicznego (rozwój systemu monitoringu na terenie miasta).
  • marketing i promocja krajowa i zagraniczna atrakcji kulturalnych i turystycznych.

Program rewitalizacyjny potrzebny jest także przy uzyskiwaniu współfinansowania z zewnętrznych funduszy w tym unijnych. W trakcie konsultacji przyjmowano wnioski o zadania i ankiety.

Źródła[edytuj]