2007-05-04: Matura 2007

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
piątek, 4 maja 2007

4 maja o godz. 9.00 rozpoczęła się matura z języka polskiego. Egzamin zdawało 460 tys. osób. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, najczęściej wybierano geografię i WOS.

Egzaminy pisemne można zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, ale w tym roku po raz pierwszy pisze się tylko jeden z poziomów, który się wybrało. Geografia i wiedza o społeczeństwie są najczęściej wybieranymi przedmiotami na pisemnej maturze.

W tym roku uczniowie będą zdawać na maturze pisemnej:

 • 37% – geografię
 • 28% – wiedzę o społeczeństwie
 • 27% – biologię
 • 19% – matematykę
 • 14% – historię
 • 9% – chemię
 • 6% – fizykę z astronomią

Ten rok będzie ostatnim, w którym obowiązuje tzw. amnestia maturalna ministra edukacji Romana Giertycha. Polega ona na tym, że ma się zaliczoną maturę nawet z jednym niezdanym egzaminem, jeśli w sumie, z wszystkich zdawanych przedmiotów, uzyska się co najmniej 30% punktów. Pomysł Giertycha obalił w styczniu Trybunał Konstytucyjny.

Zgodnie z podpisanym w poniedziałek przez ministra Giertycha rozporządzeniem pisemny egzamin z matematyki będzie obowiązkowy od roku szkolnego 2009/10. Nie znalazł się za to w rozporządzeniu zapis, że ocena z religii będzie wliczana do średniej ocen. Giertych tłumaczył, że "sprawę tę zostawił do dalszych rozważań".

Większość zdających oceniła egzamin jako łatwy. Marek Legutko, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiając tematy powiedział, że z książki, do których nawiązują tematy "to bardzo mądre i bardzo ważne teksty, w których maturzysta może się popisać, prezentując nie tylko znajomość tych utworów, ale i wnikliwą analizę tych fragmentów".

4 maja na konferencji prasowej Ministerstwa Edukacji (tuż po godz.12.00, kiedy to maturzyści skończyli pisać prace egzaminacyjne) przedstawiono tematy i sposób organizacji matury 2007. Poinformowano, że matura przebiegła bez zakłóceń.

89% maturzystów wybrało poziom podstawowy. W pierwszej części egzaminu na poziomie podstawowym musieli się oni wykazać zrozumieniem tekstu czytanego - fragmentów wykładu prof. Barbary Skargi na temat obywatelstwa.

Druga część zawierała dwa tematy wypracowań do wyboru:

 • "Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment "Dziadów" Adama Mickiewicza zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy"
 • "Analizując fragmenty "Przedwiośnia" i "Granicy" porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką a dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów"

Poziom rozszerzony pisało 11% maturzystów. Zdający rozszerzony poziom egzaminu z polskiego musieli wykazać się czytaniem ze zrozumieniem na podstawie pochodzącego z książki dla studentów dziennikarstwa tekstu:

 • "Dziennikarstwo i świat mediów" Teresy Sasińskiej-Klas, pt. "Dziennikarstwo - zawód czy wyzwanie".

Druga część zawierała dwa tematy wypracowań do wyboru, których tytuły brzmiały:

 • "Dwa obrazy prowincji. Porównaj sposoby ich kreacji w podanych fragmentach "Pani Bovary" Gustawa Flauberta i "Republiki marzeń" Brunona Schulza"
 • "Obraz małej ojczyzny w początkowym fragmencie poematu Tomasza Różyckiego "12 stacji". Jaką rolę odgrywają w tym tekście nawiązania do "Pana Tadeusza"?"

Harmonogram egzaminów maturalnych[edytuj]

Część pisemna egzaminu maturalnego

 • 4 maja

godz. 9.00 język polski

 • 7 maja

godz. 9.00 język angielski i język angielski w klasach dwujęzycznych

 • 8 maja

godz. 9.00 wiedza o społeczeństwie
godz. 14.00 historia sztuki

 • 9 maja

godz. 9.00 język niemiecki i język niemiecki w klasach dwujęzycznych
godz. 14.00 język włoski

 • 10 maja

godz. 9.00 geografia
godz. 14.00 historia muzyki

 • 11 maja

godz. 9.00 biologia

 • 14 maja

godz. 9.00 matematyka
godz. 14.00 wiedza o tańcu

 • 15 maja

godz. 9.00 język rosyjski
godz. 14.00 język hiszpański i język hiszpański w klasach dwujęzycznych

 • 16 maja

godz. 9.00 chemia
godz. 14.00 matematyka (w języku angielskim, niemieckim, francuskim)

 • 17 maja

godz. 9.00 historia
godz. 14.00 geografia, chemia (w języku angielskim, niemieckim, francuskim)

 • 18 maja

godz. 9.00 fizyka i astronomia

 • 21 maja

godz. 9.00 język francuski i język francuski w klasach dwujęzycznych
godz. 14.00 język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język szwedzki, język portugalski, język słowacki

 • 22 maja

godz. 9.00 - informatyka
godz. 14.00 język grecki i kultura antyczna, biologia, historia (w języku angielskim, niemieckim, francuskim)

 • 23 maja

godz. 9.00 - języki mniejszości narodowych, język kaszubski

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 4 do 31 maja - przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

Zobacz też[edytuj]

Źródła[edytuj]