2007-04-30: Włodzimierz Cimoszewicz odmawia lustracji

From Wikinews
Jump to navigation Jump to search
poniedziałek, 30 kwietnia 2007

Włodzimierz Cimoszewicz oświadczył 30 kwietnia, że nie zamierza składać oświadczenia lustracyjnego jako pracownik naukowy, ponieważ ustawa lustracyjna narusza konstytucję.

W liście do rektorów uczelni, na których wykłada, były premier i marszałek Sejmu napisał, że rozciągniecie obowiązku lustracyjnego na setki tysięcy ludzi, z których ogromna większość to osoby prywatne, nie pełniące żadnych funkcji państwowych, jest oczywistym naruszeniem Konstytucji RP.

Cimoszewicz uargumentował to słowami: Przede wszystkim narusza ich godność, przez przymuszanie do dowodzenia swojej przyzwoitości. W przypadku środowiska naukowego jest to także niedopuszczalna ingerencja w swobodę prowadzenia badań naukowych - podkreślił.

Nie wiadomo jak władze Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku zareagują na oświadczenie wydane przez Cimoszewicza. Ich pracownicy są obecnie na urlopie.

Jednak Cimoszewicz nie obawia się o posadę: Nawet perspektywa represji w postaci pozbawienia pracy nie może mnie zmusić do zachowania podważającego wartość tego, co przedstawiam młodym ludziom jako wzór do naśladowania - podkreślił były premier.

Źródła[edit]