2006-11-28: Boronów: Odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Boronów V kadencji

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wtorek, 28 listopada 2006
Zebrani na sesji radni (na drugim planie zastępca wójta przedstawia zmiany w budżecie gminy)

27 listopada 2006 w Boronowie o godzinie 17.00 rozpoczęła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Boronów V kadencji. Spośród wybranych przez mieszkańców gminy Boronów 15 radnych obecnych było 14 z nich. Na sesji nieobecny był wybrany na radnego Krzysztof Bełkot, przebywający w tym czasie za granicą.

W drodze głosowania tajnego wybrano przewodniczącego Rady Gminy Boronów. Został nim Roman Czornik 13 głosami za. Jeden głos był nieważny. Wiceprzewodniczącym został wybrany także w drodze głosowania tajnego Edward Czyż. Kontrkandydatem do funkcji wiceprzewodniczącego rady był Bogdan Hutsz. Edward Czyż otrzymał 10 głosów za, natomiast Bogdan Hutsz 3. Jeden głos okazał się nieważny. Przed rozpoczęciem głosowania Bogdan Hutsz zadeklarował, że nie pobierałby żadnych gratyfikacji należnych z tytułu pełnionej funkcji. Po dokonaniu wyboru Edward Czyż także zadeklarował, że jako wiceprzewodniczący także będzie pracował społecznie.

Przewodniczący Rady Gminy Boronów IV kadencji Alojzy Moj złożył gratulacje obecnemu przewodniczącemu.

Następnie w drodze głosowania jawnego wybrano przewodniczącego oraz czterech członków komisji rewizyjnej. Przewodniczącym został Henryk Ledwoń, natomiast członkami komisji: Paweł Sukiennik, Irena Brol, Irena Czernecka oraz Aniela Frania. Na stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej, a następnie na stanowisko członka komisji rewizyjnej zgłaszano także Alojzego Fogla, jednak nie zdobył wystarczającego poparcia.

Strona tytułowa folderu Komitetu Wyborczego "Razem dla Boronowa"

Większość obecnego składu gminy Boronów stanowią radni wybrani z Komitetu Wyborczego "Razem dla Boronowa". 10 sposród 15 radnych stanowią radni z tego komitetu. Pozostałych 5 radnych wybranych zostało z Komitetu Wyborczego "Boronów 2006". Wszystkie osoby, które wybrano podczas sesji do pełnienia funkcji przewodniczącego rady, wiceprzewodniczącego rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej oraz członków komisji rewizyjnej pochodziły ze zwycięskiego komitetu wyborczego.

Także obecny wójt Rufin Majchrzyk wybrany został z komitetu "Razem dla Boronowa". Jego przeciwnikiem był dotychczasowy wójt, pochodzący z Syrii Jihad Rezek.

Podczas sesji przedstawione zostały także zmiany w budżecie gminy Boronów przez zastępcę wójta Marka Jeleńskiego. Poinformował on także obecnych radnych o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych.

Przebieg wyborów[edytuj | edytuj kod]

Obecny skład Rady Gminy został w znacznym stopniu zmieniony w stosunku do poprzedniej. Przed wyborami na terenie miejscowości oraz sołectw odbywała się przez ok. miesiąc widoczna bardziej niż w sąsiednich gminach kampania wyborcza.

Komitet Wyborczy "Boronów 2006" jako pierwszy rozsyłał foldery wyborcze do mieszkańców, a także w kilku bardziej widocznych miejscach ustawił billboardy ze zdjęciem kandydata na wójta Jihada Rezka i jego hasłami wyborczymi "Wiedza, Doświadczenie, Skuteczność". W ostatnim tygodniu także były rozsyłane do mieszkańców specjalne kalendarze. Natomiast Komitet Wyborczy "Razem dla Boronowa" zdecydował się na dotarcie bezpośrednio do wyborców. Kilkaset plakatów ze zdjęciem Rufina Majchrzyka i kandydatami na radnych rozwieszane były w miejscowych sklepach czy na płotach, natomiast foldery wyborcze kandydaci na radnych przynosili mieszkańcom osobiście. Hasło zwycięskiego komitetu brzmiało "Współpraca, Szacunek, Odpowiedzialność".

Poprzedni przewodniczący rady Alojzy Moj (z prawej) składa gratulacje obecnemu przewodniczącemu Romanowi Czornikowi

Intensywna kampania wyborcza przełożyła się na wysoką frekwencję wyborczą. W wyborach wzięło udział 65% uprawnionych do głosowania.

Nowy skład radnych jak i porażka pełniącego do tej pory funkcję wójta Jihada Rezka była dużym zaskoczeniem także dla komitetu wyborczego, który wygrał obecne wybory. Jihad Rezek był szeroko znaną osobą nie tylko w lokalnych mediach, ale także pojawiał się w mediach ogólnopolskich. Brał m. in. gościnnie udział w programie telewizyjnym Ziarno. W wielu artykułach prasowych opisywany był jako fenomen - obcokrajowiec z tytułem doktora będący wójtem jednej z najmniejszych gmin województwa śląskiego. Postrzegany był też jako niezagrożony faworyt. Cztery lata wcześniej zdeklasował trzech innych rywali, wygrywając w pierwszej turze wyborów. Jednakże nie wystarczyło to, aby pokonać zdeterminowaną opozycję.

Opozycja, która wpierw związała się z partiami politycznymi: Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin była przez niego dyskredytowana i określana jako przeszkadzająca w sprawnym funkcjonowaniu gminy. W obecnych wyborach samorządowych jednak zawiązany przez opozycję komitet nie startował pod szyldem żadnej partii politycznej, chociaż część członków komitetu należała do Samoobrony. Związek z ugrupowaniami partyjnymi dał się także zauważyć wcześniej w przypadku działań Jihada Rezka. W wyborach parlamentarnych w roku 2001 kandydował on na posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Parokrotnie gminę Boronów odwiedzali dzięki niemu tacy politycy jak: Marek Pol czy Jerzy Jaskiernia. W obecnych wyborach samorządowych obaj kandydaci na wójtów nie byli zgłaszani przez partie polityczne, co było zresztą regułą w Polsce. Na 2460 wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów aż 2014 pochodziło z lokalnych komitetów.

Mieszkańcy gminy podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy Boronów. W programie wyborczym zwycięski komitet wyborczy obiecał spotkania z mieszkańcami. Podczas tejże sesji jednak nie padły jeszcze żadne pytania skierowane do nowej rady ze strony publiczności.

Podczas poprzednich kadencji Rada Gminy Boronów doprowadziła do wybudowania w miejscowości kilku obiektów rekreacyjnych: sceny na wolnym powietrzu, kąpieliska, placu rekreacyjnego w Grojcu oraz rozpoczęła działania na rzecz wybudowania parku rekreacyjnego w centrum. Zamierzeniem poprzedniego wójta było m.in. uczynienie z Boronowa miejscowości turystycznej. Tego typu inwestycje przeważały nad realizacją bardziej podstawowych potrzeb mieszkańców, jak chociażby podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla pieszych na ulicach gminy czy przyspieszenie kanalizacji gminy.

Realizacja zadań z zakresu rekreacji i sportu była przed wszystkim związana z możliwością pozyskiwania na te cele środków z Unii Europejskiej. Plac rekreacyjny w Grojcu oraz odtworzone stawy (kąpielisko) były dofinansowane w 80 % kosztów kwalifikowanych z programu SPO ROL "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" Znacznie trudniej było pozyskać środki np. na budowę kanalizacji. Spowodowane to było tym że dostępne środki zwykle starczały na niewielki odsetek złożonych wniosków np. wniosek o dofinansowanie kanalizacji w dzielnicy Siodłoki złożony do "Funduszu dla Śląska" był jednym z ok. 170 a dofinansowano zaledwie 30 - twierdzi pracownik Urzędu Gminy Boronów, Szymon Żyłka.

Zaprzysiężenie radnych

Jeszcze przed wyborami został wygrany przetarg na projekt "Zaplecza Socjalno - Sportowego ZPO w Boronowie", którego budowa pochłonąć mogłaby kilka milionów złotych. Obecny wójt elekt zawiesił podpisanie umowy na wykonanie projektu, który kosztowałby gminę ok. 115 900 złotych. Przyczyną odwołania umowy był nieuregulowany status prawny gruntów na których miałby znajdować się ośrodek. Zgodnie z zamierzeniami budowa budynku zaplecza mogła być sfinansowana tylko w przypadku dofinansowania z UE. W obecnych warunkach dofinansowanie może wynieść do 85 % kosztów. Podstawowym warunkiem przy ubieganiu się o dofinansowanie jest posiadanie kompletnej dokumentacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w okresie 2007-2013 udałoby się to dofinansowanie uzyskać - komentuje zaistniałą sytuację Żyłka.

Jednym z mankamentów poprzedniej rady był także brak spotkań z mieszkańcami w formie zebrań wiejskich, co w programie wyborczym opozycyjnego komitetu było jednym z podstawowych punktów. Profesjonalnie przygotowana przez komitet wyborczy "Boronów 2006" kampania wyborcza: billboardy, dwukrotnie rozdawany folder, (w pierwszym z folderów zaprezentowane zostały osoby popierające ten komitet, w drugim program wyborczy), kalendarze, przygotowany w ostatnim tygodniu "Biuletyn Informacyjny Gminy Boronów" prezentujący szereg działań jakie zostały podjęte przez wójta, był niewystarczający wobec kierunku, jaki podjęła opozycja bezpośrednio kontaktująca się z wyborcami. Tym samym model kampanii wyborczej skuteczny w przypadku dużych gmin miejskich okazał się nieodpowiedni dla gminy liczącej nieco ponad 3 tysiące mieszkańców.

Fotoreportaż[edytuj | edytuj kod]

Źródła[edytuj | edytuj kod]