2006-03-21: Rada zamiast Komisji Praw Człowieka

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wtorek, 21 marca 2006

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przytłaczającą większością głosów opowiedziało się za utworzeniem Rady Praw Człowieka, która zastąpi dotychczas działającą Komisję Praw Człowieka.

Wynik 170 za, 4 przeciwko (w tym USA) i 3 wstrzymujących się od głosu, wskazuje na jednoznaczne międzynarodowe poparcie dla Rady. Ideę jej powstania wspierały także mocno organizacje pozarządowe: „Jest to zwycięstwo obrońców praw człowieka na całym świecie," oznajmiła Yvonne Terlingen, przedstawicielka Amnesty International przy ONZ, "choć to dopiero początek ciężkiej pracy”. Otuchy dodaje fakt, iż pomimo głosowania przeciwko rezolucji, rząd amerykański będzie współpracował i wspierał Radę."

Następnym krokiem na drodze do powstania Rady ma być wybranie członków Rady, którzy mają zdecydowanie stać na straży praw człowieka i zagwarantują skuteczne i stanowcze jej działanie. Wybory do Rady odbędą się 9 maja poprzez indywidualne tajne głosowanie, a członkowie będą musieli uzyskać poparcie absolutnej większości Zgromadzenia Ogólnego. Podczas wyborów do Rady regionalne grupy państw wyłaniające kandydatów ponoszą odpowiedzialność za zagwarantowanie poszanowania zasady przejrzystości.


Przyjęty projekt uchwały powołuje do życia Radę wyraźnie upoważnioną do zajmowania się wszelkimi sytuacjami dotyczącymi z prawami człowieka. Spotkania Rady będą odbywały się częściej niż dotychczas działającej komisji Praw Człowieka (przynajmniej trzy razy do roku) i będzie ona miała możliwość łatwiejszego zwoływania sesji specjalnych, co pozwoli jej na skuteczniejsze reagowanie także nagłych sytuacjach. Nowy powszechny system przeprowadzania inspekcji powinien zagwarantować, iż stan praw człowieka w każdym kraju będzie co jakiś czas sprawdzany.

Uchwała określa procedurę wyborczą, która jeżeli zostanie potraktowana poważnie przez kraje członkowskie ONZ, sprawi, iż członkowie Rady będą zaangażowani w promowanie i ochronę praw człowieka bardziej niż Komisja Praw Człowieka w ostatnich latach. Zamiast list kandydatów wybieranych przez aklamację, jak ma to miejsce w Komisji, każdy członek Rady musi być wybierany indywidualnie. Zastosowano wyższy próg głosów – co najmniej 96 indywidualnych głosów spośród 191 członków. Wszystkie okresy członkowskie są ograniczone do maksymalnie sześciu lat. Członkostwo tych, którzy rażąco i systematycznie naruszają prawa człowieka może zostać zawieszone przez Zgromadzenie Ogólne większością dwóch trzecich głosów. Uchwała utrzymuje również główne mechanizmy stanowiące o sile Komisji, w tym jedyny w swoim rodzaju system niezależnych ekspertów znany jako “Procedury Specjalne” i jej zwyczaj współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Źródła[edytuj | edytuj kod]