2005-05-06: Marek Belka dalej premierem Rzeczpospolitej Polskiej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
piątek, 6 maja 2005
N icon politics.png

Prezydent Aleksander Kwaśniewski nie przyjął dymisji premiera Marka Belki i Rady Ministrów, jak przewidywali obserwatorzy. Musi więc on jeszcze rządzić państwem przez najbliższe pięć miesięcy.

Powołując się na artykuł 162, ustęp drugi i czwarty w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, prezydent nie zgodził się na przyjęcie dymisji.

Artykuł 162
1. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Sejmu.
2. Prezes Rady Ministrów składa dymisję Rady Ministrów również w razie:
1) nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla Rady Ministrów,
2) wyrażenia Radzie Ministrów wotum nieufności,
3) rezygnacji Prezesa Rady Ministrów.
3. Prezydent Rzeczypospolitej, przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
4. Prezydent Rzeczypospolitej, w przypadku określonym w ust. 2 pkt 3, może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.

Prawdopodobnie jutro premier dołączy do Partii Demokratycznej, przez co będzie pierwszym premierem opozycyjnym w historii.