2005-10-21: W Częstochowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona emigracji zarobkowej

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
piątek, 21 października 2005
Plakat reklamujący konferencję

W dniach 19-20 października 2005 w Częstochowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona w głównej mierze emigracji zarobkowej pt. Za chlebem... wrócić czy zostać? Młodzi Polacy w poszukiwaniu swojej szansy rok po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, zorganizowana przez Studenckie Koło Badań Społecznych działające przy Zakładzie Socjologii Akademii im. Jana Długosza oraz Naukowe Koło Socjologiczne działające przy Zakładzie Socjologii i Psychologii Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Konferencja odbywała się w ośrodkach akademickich, przy których działają organizujące konferencję koła naukowe. Większość referatów wygłoszona została przez częstochowskich studentów i absolwentów powyższych uczelni. W konferencji wzięli udział również wzaproszeni studenci z innych uczelni oraz polscy naukowcy.

Pierwszy dzień konferencji odbywał się w dwóch salach wykładowych Akademii im. Jana Długosza i prowadzona była przez związanych z nią socjologów profesorów; Marka Szczepańskiego i Adama Rosoła. Otwarcia konferencji dokonali przedstawiciele władz obu uczelni oraz Urzędu Miasta Częstochowy. Referaty i dyskusje trwały od godziny 10-tej do 19-tej, a następnie od godziny 20.30 do późnych godzin nocnych. W restauracji Rue de Foch miał miejsce wieczór integracyjny.

20 października odbyła się druga część konferencji na terenie Politechniki Częstochowskiej, którą prowadził związany z uczelnią profesor Lech Milian. Podobnie jak pierwszego dnia, audytorium powitane zostało przez władze Politechniki, a następnie do godziny 15-tej przedstawiane były kolejne referaty.

Większość wygłoszonych referatów, głównie w przypadku studentów, oparta była o jakościowe i ilościowe badania studentów wyjeżdżających za granicę w celach zarobkowych, a także badania opinii i postaw wobec problemu czasowej lub stałej emigracji. Problemy, które były podejmowane, to m.in. bezrobocie, kwestie związane z poszukiwaniem pracy przez studentów na polskim rynku pracy, ale także problemy związane z tożsamością, akulturacją emigrantów, sferą emocjonalną i aksjologiczną towarzyszącą migracjom za granicę.

Powitanie uczestników konferencji przez prorektora ds. nauczania i wychowania AJD, doktora Jerzego Mizgalskiego

Była to pierwsza konferencja w Częstochowie zorganizowana przez studentów dwóch uczelni, jak również jedną z pierwszych konferencji podejmujących wątek emigracji do Europy Zachodniej po wstąpieniu Polski do UE.

Merytoryczny program konferencji miał następujący przebieg:

 • 19 października 2005 AJD (sesja dopołudniowa) – sala wykładowa nr 54:
  • Młodzi Polacy a rynek pracy: prowadzenie prof. dr hab. Marek S. Szczepański Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
   • Grzegorz Sikorski, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach: Sytuacja młodych Polaków na polskim rynku pracy. Analiza bieżącej sytuacji
   • prof. dr hab. Romuald Derbis, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie: Doświadczenie braku pracy przez młodych ludzi
   • dr Andrzej Ziomek, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Katowice: Dylematy absolwentów na rynku pracy po wejściu Polski do Unii Europejskiej
   • Karolina Kopacz, Stowarzyszenie Manko, Akademia Ekonomiczna, Kraków: Rola mediów i organizacji studenckich w przeciwdziałaniu bezrobociu i emigracji absolwentów
 • 19 października 2005 AJD (sesja popołudniowa) – sala wykładowa nr 121:
  • Za chlebem? – w poszukiwaniu swojej szansy.: prowadzenie prof. dr hab. Adam Rosół
   • mgr inż. Wioletta Sołtysiak, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie: Jaka jest prawda o emigracji Polaków do krajów Unii Europejskiej?
   • Agata Siwek, Studenckie Koło Badań Społecznych, AJD Częstochowa: Migracja – przymus czy dobrowolny wybór?
   • Marta Jakubowska, Studenckie Koło Badań Społecznych, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie: Reemigracja młodych Polaków. Raport z badań własnych.
   • Anna Michalak, Dawid Zieliński, Koło Socjologów, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: Wyjechać? Studenci ATH a emigracja.
   • Katarzyna Zawada-Fiedor, Dorota Major, Koło Naukowe Socjologii, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa: Opinie studentów GWSH na temat możliwości znalezienia pracy za granicą.
   • Ewa Podsiadła, Naukowe Koło Socjologiczne, Politechnika Częstochowska: Zderzenie rzeczywistości – akulturacja młodych Polaków i jej wpływ na życiowe decyzje.
 • 20 października 2005 – PCz – sala wykładowa nr 011
  • Unia Europejska – nowa ojczyzna Polaków: prowadzenie prof. dr hab. Lech Milian Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
   • dr Jacek Górnikiewicz: Uniwersytet Białostocki: Młodzi Polacy w krajach UE – perspektywa obcego.
   • Krzysztof Pokajewicz: Studenckie Koło Badań Społecznych, AJD Częstochowa: Organizacja pracy za granicą.
   • mgr Artur Winiarski, w:Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa: Polacy na londyńskim rynku pracy przed i po 1 maja 2004 r. Refleksje socjologiczne na temat migracji zarobkowej.
   • Kamila Kamińska, Koło Naukowe Politologów, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Olsztyn: Motywy wyjazdu młodych Polaków.
   • mgr Adrianna Sarnat, Studenckie Koło Badań Społecznych, AJD Częstochowa: Historia migracji zarobkowej Polaków.
   • Anna Lisoń, AJD Częstochowa, Bartłomiej Wolski, Uniwersytet Opolski: Migracja jako element przemian społecznych na wsi. Raport z badań własnych.
   • Piotr Krzysztofik, Naukowe Koło Socjologiczne, Politechnika Częstochowska: Sukces czy porażka? Weryfikacja realizacji planów młodych Polaków pracujących za granicą.
   • Aleksandra Szczygłowska, Waldemar Szczepaniak, Naukowe Koło Socjologiczne Politechnika Częstochowska: Czy warto żyć w Polsce?