2007-12-13: Udział Prezydenta RP w uroczystościach podpisania Traktatu z Lizbony

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
czwartek, 13 grudnia 2007
Lech Kaczyński

Wczoraj w godzinach popołudniowych Lech Kaczyński udał się do Lizbony. Dziś prezydent, jako przewodniczący polskiej delegacji, weźmie udział w uroczystościach podpisania Traktatu z Lizbony, zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

Uroczyste podpisanie Traktatu przez przedstawicieli 27 państw członkowskich UE, nastąpi w Klasztorze Hieronimitów w Lizbonie w godzinach południowych. Następnie przewodniczący delegacji państwowych wezmą udział w obiedzie, wydanym przez prezydenta Portugalii Anibal Cavaco Silva na cześć szefów państw i rządów. Lechowi Kaczyńskiemu, który stoi na czele polskiej delegacji towarzyszą Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych oraz ministrowie Kancelarii Prezydenta RP: Robert Draba i Michał Kamiński.

Powrót Prezydenta RP do Warszawy planowany jest 13 grudnia br. w godzinach wieczornych.

Podpisanie Traktatu z Lizbony należy uznać za zakończenie procesu reform instytucjonalnych Unii Europejskiej.

Traktat z Lizbony stanowi umowę międzynarodową zmieniającą dotychczasowe traktaty o Unii Europejskiej, Wspólnocie Europejskiej i Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej. Traktat ten nie zastępuje dotychczasowych traktatów, a jedynie je zmienia.

Traktat z Lizbony składa się z preambuły i siedmiu artykułów:

  • Artykuł 1 – zawiera zmiany do Traktatu o Unii Europejskiej,
  • Artykuł 2 – zawiera zmiany do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który otrzyma nazwę „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”,
  • Artykuły od 3 do 7 – zawierają postanowienia końcowe.

Do Traktatu zostały dołączone protokoły, które stanowią jego integralną część i mają moc równą traktom. Ponadto w Akcie Końcowym Konferencji Międzyrządowej (tj. instytucji powoływanej dla przeprowadzenia zmian traktatowych, grupującej przedstawicieli państw członkowskich), ujęto deklaracje, które w rozumieniu prawa międzynarodowego mają znaczenie dla interpretacji Traktatu.

Zobacz też[edytuj]

Źródła[edytuj]