Polski Związek Łowiecki domaga się odstrzałów redukcyjnych polskich wilków

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
wtorek, 23 marca 2021
Polska
Front view of a resting Canis lupus ssp.jpg
Społeczeństwo
N icon society.png

Przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego wystosował wniosek o rozpatrzenie koncepcji kontrolowanego zabijania wilków.

Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego[edytuj | edytuj kod]

W pisemnym stanowisku z dnia 6 marca 2021 roku przewodniczący PZŁ ocenił iż dalszy rozwój populacji wilka w Polsce powinien opierać się „na racjonalnych przesłankach”, podobnie jak w przypadku innych gatunków.

Stwierdza przy tym, iż populacja wilków dawno przekroczyła poziom uzasadniający „zrównoważone gospodarowanie” jej liczebnością. Przypomniał też, że ataki wilków na ludzi i ich mienie winny być zgłaszane. Jako przykład podał komentowany w mediach niedawny atak wilków na pilarzy na Podkarpaciu.

W ocenie Lisiaka "to wszystko świadczy o niebezpiecznym przełamaniu naturalnego strachu wilka przed człowiekiem".

Cquote1.svg Już dziś wiemy o kolejnym spotkaniu z wilkami podczas terenowych prac komisji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym rejonie
[...]
Są już doniesienia o wilkach bytujących na obrzeżach wielkich miast, polujących na jelenie między zabudowaniami.
Cquote2.svg

— komentarz Pawła Lisiaka

Dla wzmocnienia argumentacji stwierdził iż w ostatnim czasie „nawet naukowcy, którzy dotąd sprzeciwiali się ograniczaniu populacji wilków, przyznają, że konieczne jest odtworzenie u tych zwierząt pożytecznego dla obu stron lęku przed człowiekiem”.

Ocenił, że wszelkie inne pomysły, jak np. odławianie wilków i ich przenoszenie w miejsca niekonfliktowe, są nierealistyczne. „Wszelkie nieformalne działania, które rzekomo miałyby rozwiązać problem ograniczenia populacji tych drapieżników są niedopuszczalne” - dodał.

Przewodniczący napisał, że związek sprzeciwia się wykorzystywaniu wilków przez ruchy antyłowieckie w walce z myślistwem. „Rozpowszechniane informacje mają wywrzeć na opinii publicznej wrażenie, że jedynym niebezpieczeństwem, które zagraża wilkom są myśliwi” - ocenił, zaznaczając, że podstawą działania Polskiego Związku Łowieckiego i jego priorytetem jest zachowanie bioróżnorodności, której elementem jest także wilk.

Cquote1.svg Wilk, jak wszystkie gatunki chronione, zasługuje na naszą uwagę i troskę. Wzrost populacji tego gatunku to niepodważalny sukces organizacji, które aktywnie działają na rzecz ochrony tego gatunku. Coraz częściej dochodzi jednak do konfliktów na linii wilk – człowiek. Myśliwi zaś otrzymują od społeczeństwa coraz więcej próśb o pomoc w związku z obawą przed tymi drapieżnikami.
[...]
Nie można na dłuższą metę przedkładać dobra jednego gatunku zwierząt nad pozostałymi. Wilk to duży drapieżnik, który w wyraźnym stopniu oddziałuje na populacje innych zwierząt.
[...]
Wynika to zarówno z ich dużej zdolności rozmnażania się, jak i wysokiej śmiertelności, również w populacjach, gdzie człowiek nie ingeruje. Według prof. Okarmy myśliwi mogą zapewnić rzeczywistą i efektywną ochronę. Kontrolę liczebności wilków mogą sprawować wyłącznie myśliwi i tylko przez ściśle kontrolowany odstrzał.
[...]
Polski Związek Łowiecki stoi na stanowisku, by w kontekście dalszego postępowania wobec wilków rozpatrzyć koncepcję prof. Henryka Okarmy, jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie dużych ssaków drapieżnych. Ten znakomity naukowiec uważa, że prowadzone pod kontrolą pozyskanie łowieckie nie kłóci się z zachowaniem populacji wilków i ich ekspansji na nowe tereny.
[...]
Potrzebujemy decyzji opartych na merytorycznej wiedzy i badaniach, a nie na emocjach i amatorskich obserwacjach. W obecnej sytuacji liczebnej nie możemy już dłużej myśleć kategoriami dobra pojedynczego wilka, tylko przez pryzmat dobra populacji i całego gatunku.
Cquote2.svg

— przewodniczący Polskiego Związku Łowieckiego - Łowczy Krajowy Paweł Lisiak

Zdaniem Lisiaka od pewnego czasu w mediach można zauważyć coraz więcej informacji o zwiększaniu liczby wilków na terenie Polski.

Głosy sprzeciwu wobec inicjatywie PZŁ[edytuj | edytuj kod]

Łowczy Krajowy podkreślił, że w sprawie wilków polskie społeczeństwo – podobnie jak w innych krajach – jest podzielone.

Cquote1.svg Dla rolników realnym problemem jest zabijanie przez wilki zwierząt hodowlanych. Na terenach wiejskich mnożą się przypadki zjadania psów. W niektórych regionach naszego kraju rosną obawy przed atakami wilków na ludzi. Cquote2.svg

— wypowiedź przewodniczącego PZŁ

Status prawny Polskiego Związku Łowieckiego[edytuj | edytuj kod]

Związek działa na podstawie ustawy „Prawo łowieckie” i jest jedyną taką organizacją w kraju. Nadzór nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego sprawuje minister klimatu i środowiska.

Polski Związek Łowiecki zrzesza 128,5 tysięcy myśliwych. Wśród nich 4,2 tysięcy to kobiety. W kraju odnotowuje się 2,7 tysięcy kół łowieckich.

Ochrona gatunkowa wilków w Polsce[edytuj | edytuj kod]

Wilk podlega w Polsce ochronie gatunkowej od 1998 r. Przed rokiem 1998 był gatunkiem łownym.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska szacuje liczebność wilków w Polsce na około 2 tys.

Lista gatunków zwierząt łownych ustalana jest w rozporządzeniu ministera klimatu i środowiska. Przed publikacją listy minister klimatu i środowiska zasięga opinii ministra rolnictwa oraz Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego.

Źródła[edytuj | edytuj kod]