ONZ wzywa Ugandę do wycofania ustaw dyskryminujących LGBT

From Wikinews
Jump to navigation Jump to search
niedziela, 24 stycznia 2010
LGBT
Navanethem Pillay.jpg
Navanethem Pillay była pierwszą kobietą wykonującą zawód prawniczy w prowincji Natal oraz pierwszą czarną kobietą w Sądzie Najwyższym w RPA. Jako adwokat broniła przeciwników apartheidu. W 1995 wybrana na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Rwandzie. Funkcję wysokiego komisarza ONZ objęła we wrześniu 2008r.

Genewa: Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała rząd Ugandy do wycofania ustaw skierowanych w tym kraju przeciw homoseksualistom. Wysoki komisarz ONZ ds. praw człowieka Navanethem Pillay określiła wprost, że proponowane w tym kraju przepisy są "drakońskie" i "jawnie dyskryminujące". Przypomniała przy tym Ugandzie o jej zobowiązaniach w zakresie przestrzegania praw człowieka, dołączając przy tym swój głos do rosnącego chóru opozycji w tej sprawie.

— Projekt ustawy proponuje drakońskie kary dla tych, którym zarzuca się bycie lesbijką, gejem, osobą bi- i transseksualną – to dożywocie, lub w niektórych przypadkach, kara śmierci. (...) Penalizacji ludzi na podstawie koloru skóry i płci jest obecnie nie do pomyślenia w większości krajów. To samo powinno dotyczyć czyjejś indywidualnej orientacji seksualnej. To nadzwyczajne, aby znalazły się jeszcze gdzieś przepisy tak zaproponowane, w ponad 60 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Październikowe protesty przeciwko ugandyjskiemu prawu w Nowym Jorku. Ustawa ta wywołała oburzenie m.in. w USA, Kanadzie, Wlk. Brytanii i Szwecji. Stała się też przyczyną poważnych napięć wewnątrz ewangelickich kościołów w USA, ponieważ to konserwatywni pastorzy z tego kraju są inspiratorami antyhomoseksualnej kampanii w Afryce

Określiła przy tym ten rodzaj dyskryminacji jako nie do zaakceptowania. Pillay powiedziała również, że Uganda ma dobre wyniki w realizacji ochrony praw człowieka, lecz nowe prawo grozi poważnemu nadszarpnięciu reputacji tego kraju na arenie międzynarodowej.

Przepisy prawne w Ugandzie będą karać za za homoseksualizm dożywociem, zaś wyrokami śmierci karani będą uprawiający seks nosiciele HIV oraz dopisani przy okazji do projektu ustawy: pedofile i osoby współżyjące z upośledzonymi. Karą pięciu lat więzienia grozi za "rozpowszechnianie i promocję" homoseksualizmu, a siedem lat za "występowanie w obronie praw homoseksualistów". Na siedem lat trafi do więzienia osoba, która homoseksualiście wynajmie dom lub mieszkanie. Ścigani będą Ugandyjczycy którzy dopuszczą się aktu homoseksualnego za granicami swojego kraju – rząd wystąpi wówczas o ich ekstradycję. Każdy obywateli Ugandy będzie miał obowiązek doniesienia na policję o wszelkich zauważonych przejawach homoseksualizmu, a za uchybienie temu grozić będą trzy lata więzienia, w tym również członkom rodzin gejów.

Źródła[edit]