Przejdź do zawartości

2015-10-18: Muzeum Miasta Łodzi w 2015 r. obchodzące 40-lecie działalności zaprezentowało wystawę „Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu”.

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
niedziela, 18 października 2015

Muzeum mieści się w pałacu Izraela Poznańskiego przy ul. Ogrodowej 15 i często w swoich wystawach nawiązuje do mecenatu i dorobku tej rodziny łódzkich fabrykantów. Muzeum gromadzi pamiątki przybliżające dzieje Łodzi przemysłowej, w tym pamiątki po rodzinie Poznańskich, bada także historię tego rodu łódzkich przemysłowców w XIX i XX w. do II wojny światowej. Mecenat artystyczny tego rodu spowodował zainteresowanie i promowanie kolekcji prywatnych innych łódzkich rodów fabrykanckich poczynając od mocno spokrewnionych z nimi rodu Silbersteinów. Dlatego jednym z głównych akcentów Jubileuszu 40-lecia Muzeum jest prezentacja fragmentu kolekcji rodziny Poznańskich zdeponowanego przez potomków tych rodzin w Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii (w ramach współpracy obu Muzeów).

Zbiory dzieł sztuki rodzin Silbersteinów i Poznańskich są od lat przedmiotem badań nad kolekcjonerstwem łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej prowadzonych przez Muzeum Miasta Łodzi. Istotne dla powstania owych kolekcji było zaangażowanie fabrykantów w życie artystyczno-kulturalne miasta, mecenat artystyczny, a także posiadane przez nich dzieła sztuki, czasami prezentowana na wystawach w Łodzi a czasem i poza Łodzią. Fundowali oni stypendia dla zdolnych artystów, organizowali plenery malarskie i pobyty twórcze w swoich dobrach np. w Lisowicach pod Brzezinami, wspierali ich wyjazdy na studia także poza granice zaboru rosyjskiego. Kupowali obrazy do swoich pałaców, bądź zamawiali obrazy malowane na ścianach reprezentacyjnych pomieszczeń pałacowych. Szczególne miejsce wśród przedstawicieli tych rodzin przyznaje się: Teresie Silberstein, jej córce Sarze Poznańskiej i Izie de Landsberger. To właśnie Iza de Landsberger przekazała fragment zbioru gromadzonego przez rodziny do Muzeum Polskiego w Rapperswilu.

Kolekcje historyczne i współczesne, traktowane jako lokalne dziedzictwo kulturowe, zaprezentowano na wystawie otworzonej 9 października 2015 r. i dostępnej dla zwiedzających do 14 lutego 2016 r. To główny punkt obchodów jubileuszu 40-lecia Muzeum Miasta Łodzi.

Na wystawie zaprezentowano 17 dzieł sztuki cennych pod względem artystycznym ale i historycznym (malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne) autorstwa wybitnych polskich artystów, m.in. Juliana Fałata, Józefa Chełmońskiego, Olgi Boznańskiej a także związanych z Łodzią i tymi rodzinami fabrykanckimi artystów żydowskiego pochodzenia: Samuela Hirszenberga, Artura Szyka czy Henryka Glicensteina. Wcześniej prace poddano konserwacji oraz opracowaniu naukowemu kolekcji dokonanemu przez fachowców z różnych dziedzin, zaproszonych do współpracy.

Kwerendy i badania naukowe nad tą kolekcją będą ważnym przyczynkiem do promocji w Polsce i zagranicą łódzkiego dziedzictwa kulturowego i mecenatu artystycznego łódzkich rodzin fabrykanckich XIX i początków XX w.