Medale dla znawców i popularyzatorów łódzkich zabytków

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
sobota, 14 maja 2016
N icon society.png

W środę 11 maja 2016 r. na comiesięcznym spotkaniu członków Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami bardzo uroczyście wręczono srebrne i złote medale za działania na rzecz łódzkiego dziedzictwa, za propagowanie łódzkich zabytków. Medale takie po raz pierwszy zostały przez Łódzki Oddział TOnZ ustanowione i wręczone.

Złotymi medalami wyróżnieni zostali radna Urszula Nizołek-Janiak, profesor UŁ Krzysztof Stefański, redaktor „Dziennika Łódzkiego” Wiesław Pierzchała i Bartosz Stępień z Muzeum MPK, członek TOnZ, tropiący i fotografujący to, co w Łodzi zostało po niezbyt odległych czasach m.in. murale, mozaiki i neony.

Dwie pierwsze osoby nie przybyły, ale pozostałe ze wzruszeniem odebrały wyróżnienie i podzieliły się z zebranymi swoimi sukcesami.

Red. Wiesław Pierzchała przez wiele lat do dziś zamieszczał na łamach najpierw „Wiadomości Dnia” a potem „Dziennika Łódzkiego” bodaj 1000 artykułów bądź opisujących łódzkie zabytki, troskę łodzian o ich zachowanie i dobry stan, starania o wpisanie niektórych do rejestru i ewidencji zabytków, współpracę z konserwatorami i służbą ochrony zabytków, bądź niestety interwencje i konstatacje, że niektóre łódzkie zabytki zostały bezpowrotnie zniszczone.

Bartosz Stępień od czasów licealnych należy do TOnZ i przez TOnZ wtedy podtrzymany w zamiarze fotografowania murali czyni to systematycznie. Najpierw był bohaterem artykułów prasowych, a po latach napisał i wydał własną książkę o muralach. Powiedział, że od tamtych czasów nauczył się patrzeć na swoje miasto z czułością. Zapowiedział też powstanie nowej książki.

Profesor Krzysztof Stefański jest autorem kilkunastu publikacji o zabytkach Łodzi m.in. Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi, Łódź 2000, ISBN 83-86699-45-0 (książka wydana pod egidą Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami), Jak zbudowano przemysłową Łódź, Łódź 2001, ISBN 83-86334-533 czy Atlas architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Łódź 2003, ISBN 83-87931-88-8.

Srebrnymi medalami wyróżnieni zostali działacze TOnZ: Mira Brzozowska, Janusz Królikowski, Maria Budzyńska, Zofia Śmistek i Adam Brajter organizujący wycieczki i spotkania dla członków Towarzystwa i dla łodzian.

Medale wręczał Tomasz Adamkiewicz Prezes Łódzkiego Oddziału TOnZ. Medal jest okrągły, w otoku ma napis „Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Łodzi” a w środku napis „Za działalność na rzecz łódzkiego dziedzictwa”. To bodajże jedyny przypadek w dziejach TOnZ, aby medal ufundował Oddział. Wręczana imienna legitymacja informowała, że przyznanie medalu to spełnienie uchwały Walnego Zebrania Członków z 2015 r. aby uhonorować łodzian zasłużonych dla propagowania zabytków Łodzi.

Po wręczeniu medali i sfotografowaniu odznaczonych przypomniano początki działania Towarzystwa przed 33 laty. Przypomniano stare sprawozdanie dotyczące problemów i tematyki spotkań a także przypomniano nazwiska działaczy: Andrzej Danowski, Wacława Kaczkowska i Ryszard Poradowski, którzy wtedy byli odznaczeni przez Ministra Kultury Złotymi i Srebrnymi „Odznakami Za Opiekę nad Zabytkami”. Towarzystwo liczy teraz 47 członków, przed 30 laty liczba członków była podobna.

Informacje o uroczystości zamieścił „Dziennik Łódzki” w piątek 13 maja 2016 r. w artykule Medale dla miłośników zabytków na stronie 6 cotygodniowego dodatku „Kocham Łódź”. Można tam przeczytać, że inicjatorami powołania Łódzkiego Oddziału Towarzystwa byli Jan Zienkiewicz, Andrzej Danowski i Mirosław Wojalski. A Towarzystwo powstało aby propagować wiedzę o łódzkich zabytkach, którą do tej pory szerzyło PTTK, mające szeroki profil działania w różnych dziedzinach, tylko jedną z nich była opieka nad zabytkami. I że w działaniach Towarzystwa ważne są konsekwentnie od lat prowadzone wycieczki piesze po Łodzi oraz wydana przed laty seria „brązowa” 13 popularnych publikacji o zabytkach Łodzi m.in. Stare fabryki Łodzi, Łódzka secesja, Pałace „Ziemi Obiecanej”, Gmachy użyteczności publicznej dawnej Łodzi, Łódka i inne rzeki łódzkie, Z dziejów poczty w Łodzi czy Z dziejów kanalizacji i wodociągów łódzkich.

.