Marek Michalak ponownie Rzecznikiem Praw Dziecka

Z Wikinews, wolnego źródła informacji.
wtorek, 27 sierpnia 2013
POL location map.svg

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka od 2008 roku, złożył przysięgę przed Sejmem RP i objął stanowisko RPD na drugą kadencję.

Marek Michalak posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne – jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentem studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i organizacji pomocy społecznej. Ukończył też szkolenia dla działaczy organizacji pozarządowych (na Uniwersytecie Hopkinsa w Baltimore).

Stanowisko Rzecznika Praw Dziecka objął 25 lipca 2008 roku. Sejm wybrał go na drugą i ostatnią, pięcioletnią kadencję.

RPD to konstytucyjny jednoosobowy organ władzy państwowej ustanowiony artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku, po raz pierwszy powołany w 2000 roku.

Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina.