Przejdź do zawartości

Uprawnienia grup użytkowników

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszyscy)
(*)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) i wysyłanie wiadomości e-mail resetujących hasło (editmyprivateinfo)
 • Korzystanie ze strony testowej skalowania VIPS Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Tworzenie krótkich adresów URL (urlshortener-create-url)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
Twórcy kont
(accountcreator)
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
(autoconfirmed)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Pobieranie informacji o adresach IP dołączonych do wersji i wpisów rejestru (ipinfo)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Przeglądanie podstawowych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-basic)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Zapisywanie książek jako strony użytkownika (collectionsaveasuserpage)
 • Zapisywanie książek jako wspólnej strony społeczności (collectionsaveascommunitypage)
Boty
(bot)
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Omijanie blokady zewnętrznych domen (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Pomijanie filtru antyspamowego (sboverride)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
Biurokraci
(bureaucrat)
(lista członków grupy)
Checkuserzy
(checkuser)
(lista członków grupy)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-privatedetails)
 • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-privatedetails-log)
 • Przeglądanie pełnych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-full)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie rejestru dostępu do adresów IP kont tymczasowych (checkuser-temporary-account-log)
 • Przeglądanie rejestru uzyskiwania informacji o IP (ipinfo-view-log)
 • Sprawdzanie adresów IP kont tymczasowych bez konieczności sprawdzania preferencji (checkuser-temporary-account-no-preference)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Zatwierdzeni użytkownicy
(confirmed)
(lista członków grupy)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Pobieranie informacji o adresach IP dołączonych do wersji i wpisów rejestru (ipinfo)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Przeglądanie podstawowych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-basic)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Zapisywanie książek jako strony użytkownika (collectionsaveasuserpage)
 • Zapisywanie książek jako wspólnej strony społeczności (collectionsaveascommunitypage)
Importerzy
(import)
(lista członków grupy)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Administratorzy interfejsu
(interface-admin)
(lista członków grupy)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
(ipblock-exempt)
(lista członków grupy)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Obejście ograniczeń IP nałożonych przez rozszerzenie StopForumSpam (sfsblock-bypass)
Użytkownicy z zablokowanym narzędziem informacji o IP
(no-ipinfo)
(lista członków grupy)
 • Pobieranie informacji o adresach IP dołączonych do wersji i wpisów rejestru (ipinfo)
 • Przeglądanie pełnych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-full)
 • Przeglądanie podstawowych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-basic)
 • Przeglądanie rejestru uzyskiwania informacji o IP (ipinfo-view-log)
Stewardzi
(steward)
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja uprawnień użytkowników (userrights)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
Rewizorzy
(suppress)
(lista członków grupy)
 • Blokowanie i odblokowywanie użytkownika i ukrywanie lub pokazywanie tego faktu w widoku publicznym (hideuser)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Administratorzy
(sysop)
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie i odblokowywanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie lub odblokowywanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Dodawanie oraz modyfikowanie zablokowanych zewnętrznych domen (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie listy niedozwolonych tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Lokalne odblokowywanie globalnych blokad (globalblock-whitelist)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad adresów IP, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Przeglądanie pełnych informacji o IP dołączonych do wersji oraz wpisów rejestru (ipinfo-view-full)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie krótkich adresów URL (urlshortener-create-url)
 • Tworzenie lub modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Wyłączenie z ograniczeń przepustowości nałożonych na IP (autoconfirmed)
 • Wyświetl dziennik listy niedozwolonych tytułów (titleblacklistlog)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
 • Zmiana ustawień zabezpieczeń i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grupy: Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
 • Możliwość usuwania z grupy: Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP
Importerzy transwiki
(transwiki)
(lista członków grupy)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Włączanie uwierzytelniania dwuskładnikowego (oathauth-enable)
Użytkownicy
(user)
(lista członków grupy)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron (niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia) (editmywatchlist)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Podgląd rejestru filtru antyspamowego (spamblacklistlog)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
 • Przenoszenie głównych stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zarządzanie uprawnieniami OAuth (mwoauthmanagemygrants)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)