Mozilla wydała Firefoksa 4.0 i zapowiada 16-tygodniowy cykl wydawniczy – Inne języki