2008-12-30: Polskie Wikinews przekroczyło granicę 9000 artykułów – Inne języki